Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay ngày 9 tháng 1 năm 2020, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng Công ty, đại diện lãnh đạo các Công ty thành viên thuộc VC Group và đại diện các phòng ban đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.

Nhìn lại năm 2019 vừa qua, Tổng Công ty và các công ty thành viên trong Tổ hợp VC Group đã trải qua một năm cố gắng nỗ lực   Tập thể lãnh đạo Tổng công ty, các công ty thành viên, người lao động đã nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Sản xuất của Tổng công ty và các công ty thành viên hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng tốt. Ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Đánh giá một số chỉ tiêu kế hoạch, cho thấy:

Về giá trị sản xuất 10/10 công ty hoàn thành kế hoạch trong đó một số công ty đạt giá trị cao như Công ty NAGECCO, CDC, CIC, VNCC;

Về Doanh thu một số công ty đạt mức kế hoạch cao như: USCO, CDC, CCBM, CIC;

Về lợi nhuận một số công ty vượt mức kế hoạch cao như VNCC, NAGECCI, INCOSAF, CDC;

Về công tác phát triển thị trường một số công ty phát triển thị trường tốt như NAGECCO, CDC, INCOSAF.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.789.7 tỷ đồng, đạt 105,9% kế hoạch. Trong đó: giá trị sản xuất kinh doanh hợp nhất: đạt 869.4 tỷ đồng, đạt 106,3% kế hoạch.

Doanh thu: 1.652,74 tỷ đồng, đạt 109,30% kế hoạch. Trong đó: doanh thu hợp nhất: đạt 784,9 tỷ đồng, đạt 112,3% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: 82,1 tỷ đồng, đạt 114,6% kế hoạch. Trong đó: lợi nhuận hợp nhất: đạt 42,4 tỷ đồng, đạt 101,0% kế hoạch.

Nộp ngân sách: 112,5 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (công ty mẹ) 7,4 %.

Giá trị hợp đồng ký trong năm: 1.925 tỷ đồng, bằng 103,0% so với cùng kỳ.

Đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng công ty và các Công ty thành viên đảm bảo việc làm thường xuyên và ổn định cho hơn 3.500 lao động với điều kiện lao động ngày càng được cải thiện. Năng suất lao động bình quân tính theo doanh thu toàn Tổng công ty hơn 455 triệu đồng/người; đạt 101% so với cùng kỳ; Thu nhập bình quân người/tháng: 11,7 triệu đồng, đạt 103% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập bình quân cao nhất là VCC và VIWASE (15 triệu/người) và thấp nhất là USCO (7,02 triệu/người). Các công ty luôn sâu sát tới đời sống của CBNV như bố trí việc làm phù hợp năng lực, thu nhập ổn định, tạo tâm lý yên tâm công tác (VCC, VIWASE, INCOSAF, CDC …). Quan tâm đến mọi chế độ chính sách xã hội về bảo hiểm, trợ cấp, phúc lợi, chính sách để giữ nguồn nhân lực. Ở những lĩnh vực công việc đặc thù thường xuyên làm việc xa, trên công trường đã thực hiện việc bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động.

Nhằm phát triển đồng bộ lực lượng lao động về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thay thế và bổ sung cho lực lượng lao động sẵn có. Tổng công ty đã tổ chức đào tạo, hội thảo nâng cao chất lượng cho cán bộ, kiến trúc sư, kỹ sư như các khóa đào tạo: Mô hình làm việc theo xu hướng BIM, Quy trình sáng tác và kinh nghiệm thi tuyển phương án kiến trúc, Gia cố kết cấu công trình khi gặp sự cố, Tập huấn Nâng cao năng lực thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình tiết kiệm năng lượng …

Công tác tài chính kế toán

Tổng công ty và các Công ty thành viên có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, không có đơn vị làm ăn thua lỗ, hầu hết các công ty thành viên về cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính được thực hiện theo các quy định hiện hành và chuẩn mực, chế độ kế toán nhằm đảm bảo cân đối thu chi, bảo toàn và phát triển vốn; Công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ của Tổng Công ty và các Công ty thường xuyên được quan tâm rà soát.

Về công tác sau cổ phần hóa

Tất cả các Công ty thành viên đã cổ phần hóa, có 6 công ty đã niêm yết / đăng ký giao dịch và có 4 công ty đang thực hiện đăng ký giao dịch. Hiện nay các đơn vị đang trong quá trình làm thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn tất thủ tục sẽ thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM, dự kiến hết tháng 01/2020 toàn bộ các công ty còn lại sẽ hoàn thành các thủ tục đăng ký giao dịch. Bên cạnh đó Tổng công ty và các Công ty thành viên đã hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp và lập phương án thoái vốn theo đúng chỉ đạo của Bộ Xây dựng

 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 -2020, bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn và thách thức. Sự cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp Tư vấn ngày càng quyết liệt, một số công ty thành viên trong Tổng công ty còn khó khăn trong việc mở rộng quy mô sản xuất do cơ sở vật chất chưa đảm bảo điều kiện và chưa có thị trường trong kinh doanh. Những quy định về mức lương cơ sở tham gia Bảo hiểm xã hội của người lao động, chi phí sản xuất kinh doanh, giá thuê văn phòng tiếp tục tăng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Công ty mẹ và các Công ty thành viên trong Tổ hợp phấn đấu nỗ lực, đoàn kết, hợp tác tốt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, cổ đông cũng như đời sống thu nhập của Người lao động.

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác bàn giao doanh nghiệp, từ Công ty TNHH nhà nước sang công ty cổ phần đối với Công ty mẹ – Tổng công ty.

Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty từ Bộ Xây dựng về SCIC.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh bền vững. Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý chi phí, tính toán … (BIM, REVIT) vào dự án thực tế đa dạng và phong phú nhằm rút ngắn thời gian thiết kế, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng tư vấn thiết kế.

Năm 2020 cũng là năm kỷ niệm 65 năm thành lập Tổng công ty, USCO là năm kỷ niệm 60 năm; công ty NAGECCO kỷ niệm 45 năm và công ty INCOSAF 30 năm ngày thành lập với quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh là hành động thiết thực lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm quan trọng này. Đồng thời tăng cường các hoạt động xây dựng văn hóa trong Tổ hợp VC Group thông qua các hoạt động hội thao, văn nghệ nhằm gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong các Công ty, giữa các đơn vị và Người lao động.

Bước sang năm mới 2020, hòa chung không khí vui tươi phấn khởi của cả nước với những thành công mọi mặt của năm 2019, toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty và các Công ty thành viên tin tưởng và kỳ vọng vào một năm mới thành công mới, thắng lợi mới!