Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sau 1 tháng phát động, ngày 4/9/2014, Ban tổ chức đã nhận được 15 phương án của các cá nhân, đơn vị trực thuộc VNCC tham gia thiết kế Phương án kiến trúc sơ bộ Trụ sở mới của Tổng Công ty để chuẩn bị lập dự án đầu tư xây dựng. Từ ngày 05 […]

Sau 1 tháng phát động, ngày 4/9/2014, Ban tổ chức đã nhận được 15 phương án của các cá nhân, đơn vị trực thuộc VNCC tham gia thiết kế Phương án kiến trúc sơ bộ Trụ sở mới của Tổng Công ty để chuẩn bị lập dự án đầu tư xây dựng.

Từ ngày 05 – 08/09/2014, các phương án được trưng bày tại Hội trường (tầng 4) trụ sở Tổng Công ty để lấy ý kiến góp ý, bình chọn cho các phương án.

Dự kiến ngày 10/09/2014, Hội đồng tuyển chọn phương án sẽ họp và đưa ra quyết định về phương án kiến trúc sơ bộ, chuẩn bị lập dự án đầu tư xây dựng Trụ sở mới của Tổng Công ty.

Cũng tại buổi sáng ngày 05/09/2014, ngay sau khi mở cửa phòng trưng bày, đông đảo CBCNV đã tới tham quan các phương án và đóng góp ý kiến cho các phương án. Phòng trưng bày mở cửa ngày 05, 06 và 08/09.

 

W007

 

W006

 

W005

 

W004

 

W003

 

W002

 

W001