Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2020, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức lễ trao các quyết định bổ nhiệm quyền Giám đốc Văn phòng Kết cấu 2.

 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị; Căn cứ quyết định số 118/QĐ-VNCC ngày 19/5/2020, Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm:
Ông Bùi Xuân Phước – sinh năm 1980, kỹ sư xây dựng, Phó giám đốc Văn phòng Kết cấu 2 nay giữ chức vụ Quyền Giám đốc Văn phòng Kết cấu 2 – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP kể từ ngày 19/5/2020 đến ngày 18/5/2021.