Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2020, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức lễ trao các quyết định bổ nhiệm và quyết định thôi giữ chức vụ cán bộ lãnh đạo Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án.

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/2/2020 của Hội đồng quản trị; Căn cứ quyết định số 48/QĐ-VNCC ngày 28/2/2020, Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Dũng – sinh năm 1977, Phó giám đốc Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP kể từ ngày 10/3/2020 đến ngày 9/3/2021.

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/2/2020 của Hội đồng quản trị; Căn cứ yêu cầu công việc và đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động ngày 20/1/2020 của ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án, Tổng Giám đốc quyết định ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP kể từ ngày 10/3/2020.

Tại lễ trao quyết định, Chủ tịch HĐQT Thân Hồng Linh, Tổng giám đốc Trần Đức Toàn, Phó tổng giám đốc Trần Bình Trọng đã đại diện phát biểu chúc mừng ông Lê Anh Dũng. Ban lãnh đạo Tổng Công ty tin tưởng và đặt kỳ vọng vào năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công tác quản lý điều hành của ông Lê Anh Dũng sẽ giúp toàn thể CBNV chi nhánh đoàn kết, cải tổ và phát triển.

 

Một số hình ảnh tại lễ trao quyết định: