Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, ngày 4 tháng 3 năm 2020, Tổng Công ty đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm quyền giám đốc và phó giám đốc văn phòng ME2 đồng thời trao quyết định thôi kiêm nhiệm chức vị Giám đốc VPME2 đối với ông Nguyễn Đình Thi. Theo đó:

Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 28/2/2020 quyết định: Ông Nguyễn Đình Thi – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng ME2

Quyết định số 41/QĐ-VNCC ngày 28/2/2020 quyết định: Ông Khâu Thanh Tùng – Phó giám đốc Văn phòng ME2 giữ chức Quyền Giám đốc Văn phòng ME2

Quyết định số 42/QĐ-VNCC ngày 28/2/2020 quyết định: Ông Phạm Thanh Bình – Cán bộ Văn phòng ME2 giữ chức Phó giám đốc Văn phòng ME2

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2020.