Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 27/03/2023, Tổng công ty tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ văn phòng Kiến trúc 2, Phòng Marketing & phát triển thị trường, Văn phòng kiến trúc 5, Văn phòng Kết cấu 1. Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐU ngày 14/03/2024 của Ban chấp hành Đảng ủy; Căn cứ quyết […]

Ngày 27/03/2023, Tổng công ty tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ văn phòng Kiến trúc 2, Phòng Marketing & phát triển thị trường, Văn phòng kiến trúc 5, Văn phòng Kết cấu 1.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐU ngày 14/03/2024 của Ban chấp hành Đảng ủy; Căn cứ quyết định số 49/QĐ-VNCC ngày 19/3/2024, Tổng công ty bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thủy, sinh năm 1984, Kiến trúc sư cán bộ Văn phòng Kiến trúc 2, nay giữ vụ chức Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 2.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐU ngày 14/03/2024 của Ban chấp hành Đảng ủy; Căn cứ quyết định số 50/QĐ-VNCC ngày 19/3/2024, Tổng công ty bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Hoa, sinh năm 1978, Cử nhân kinh tế, cán bộ phòng Marketing và phát triển thị trường, giữ chức vụ Phó phòng Marketing và phát triển thị trường.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐU ngày 14/03/2024 của Ban chấp hành Đảng ủy; Căn cứ quyết định số 51/QĐ-VNCC ngày 19/3/2024, Tổng công ty bổ nhiệm Ông Nguyễn Bảo Thái, sinh năm 1985, Kiến trúc sư, cán bộ Văn phòng kiến trúc 5, nay giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 5.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐU ngày 14/03/2024 của Ban chấp hành Đảng ủy; Căn cứ quyết định số 52/QĐ-VNCC ngày 19/3/2024, Tổng công ty bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Thái, sinh năm 1988, Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Kết cấu 1.

Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các anh chị. Hi vọng trong tương lai các anh chị sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của VNCC.