Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2020, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức lễ trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Chi nhánh Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị; Căn cứ quyết định số 104/QĐ-VNCC ngày 29/4/2020, Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm:
– Ông Trần Bá Tuấn – sinh năm 1977, Phó giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP tại Thành phố Hồ Chí Minh nay giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/5/2020 đến ngày 30/4/2021.
– Ông Nguyễn Hữu Thanh – sinh năm 1978, Kỹ sư xây dựng cán bộ Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP tại Thành phố Hồ Chí Minh nay giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/5/2020. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
Tại lễ trao quyết định, Tổng giám đốc Trần Đức Toàn cùng ban lãnh đạo và trưởng các phòng ban chức năng đã đại diện phát biểu chúc mừng ông Trần Bá Tuấn và ông Nguyễn Hữu Thanh. Ban lãnh đạo Tổng Công ty tin tưởng và đặt kỳ vọng vào năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công tác quản lý điều hành của cán bộ lãnh đạo mới sẽ giúp toàn thể CBNV chi nhánh đoàn kết, cải tổ và phát triển.