Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 11/01/2019, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng, Chủ tịch Thân Hồng Linh, Tổng giám đốc Trần Đức Toàn, ban lãnh đạo cùng người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại các công ty thành viên.

Nhìn chung, trong năm 2018, toàn thể Tổ hợp đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sản xuất của VC group đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng tốt, ổn định việc làm cũng như thu nhập của người lao động. 10/10 công ty hoàn thành và vượt mức về giá trị sản xuất, một số công ty có giá trị sản xuất cao như VNCC, VCC, INCOSAF; về lợi nhuận, CDC, INCOSAF và CDC là 3 công ty có lợi nhuận cao nhất trong số 8/10 công ty của Tổ hợp đạt mức lợi nhuận đề ra.

Năm 2018 nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao 7,08% lần đầu tiên sau 10 năm kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì tăng trưởng ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành kinh tế chủ yếu phát triển mạnh nhưng vẫn còn khó khăn, thách thức. Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng, bộ máy lãnh đạo của Tổng công ty và các công ty thành viên tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và có một năm cố gắng nỗ lực không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 1,738,20 tỉ đồng, đạt 108,78% kế hoạch, trong đó giá trị kinh doanh hợp nhất đạt 883,70 tỉ đồng, đạt 115,97% kế hoạch; doanh thu 1,547,13 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 758,42 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 83,14 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận hợp nhất đạt 46,29 tỷ đồng. Nộp ngân sách 172,32 tỷ đồng; giá trị hợp đồng trong năm đạt 1,991,00 tỷ đồng.

Bà Đỗ Ngọc Liên – Chánh Văn phòng VNCC bắt đầu hội nghị

Trong năm 2018 vừa qua, công ty mẹ và các công ty thành viên đã thực hiện rất nhiều dự án với nhiều thể loại công trình, trải dài từ Bắc vào Nam, có hợp đồng giá trị lên đến 100 tỷ đồng (dự án Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, TKKT, BVTC chạ tầng kỹ thật và cảnh quan cây xanh cho Tổ hợp chung cư cao tầng KĐTM Đại Mỗ do công ty CDC đảm nhiệm vai trò tư vấn). Thị phần của tổ hợp VC Group ngày càng mở rộng về quy mô và số lượng, chiếm được các dự án trọng điểm của các chủ đầu tư lớn.

Ông Nguyễn Lâm Cường – Thành viên HĐQT, PTGĐ VNCC trình bày Báo cáo tổng kết và phương hướng năm 2019

Công tác tái cơ cấu Tổng công ty thực hiện theo Quyết định 456/QĐ-BXD năm 2013 về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đến nay vẫn được công ty mẹ và các công ty thành viên tích cực triển khai. Thực hiện đúng nghĩa vụ công ty đại chúng và đại chúng quy mô lớn của Ủy ban khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đến tháng 10/2018, được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng, đơn vị kiểm toán được Tổng công ty lựa chọn theo đã có biên bản quyết toán cổ phần công ty mẹ. Về công tác thoái vốn của công ty mẹ và các công ty thành viên, thực hiện nghiêm túc quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt danh mục có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 và văn bản 465/TB-BXD. Ngày 23/11/2018, Tổng công ty đã hoàn thành chứng thư, phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và trình Bộ Xây dựng xem xét, rà soát.

Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT VNCC điều hành Hội nghị

Bên cạnh những thuận lợi, những thành tích đã đã đạt được, Tổng công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù thị trường bất động sản nhìn chung đã phục hồi, nhưng công nợ phát sinh ngày càng nhiều, khả năng thanh toán cho dự án chậm. Việc này khiến không ít dự án, công trình đầu tư đang triển khai bị tạm dừng, thiếu vốn, ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực tư vấn xây dựng. Các công ty của tổ hợp đôi khi bị chủ đầu tư lợi dụng xé lẻ, vẫn chưa triệt để trong việc trao đổi thông tin dự án, ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như giá trị dịch vụ tư vấn của các thành viên tổ hợp VC Group.

Ngoài công tác sản xuất kinh doanh, 10 thành viên của Tổ hợp còn phải tập trung nhiều thời gian, nguồn lực để thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp, phục vụ công tác thoái vốn. Vì thế, công tác phối hợp trao đổi về công việc sản xuất kinh doanh và làm việc trực tiếp tại công ty thành viên bị hạn chế. Quỹ thời gian bị eo hẹp dẫn đến việc thiếu vắng các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu chia sẻ, nâng cao tinh thần lao động, sức khỏe trong VC Group.

Ông Trần Đức Toàn – TGĐ VNCC phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, đường lối phát triển sản xuất kinh doanh 2019. Nền kinh tế trong nước và quốc tế dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan trong năm 2019, cùng với sự quan tâm của Bộ Xây dựng cho lĩnh vực tư vấn sẽ là những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Tổ hợp trong năm 2019. Tuy nhiên, những nỗi lo vẫn còn đó: quy định về mức lương cơ sở của người lao động, những phức tạp và khó khăn công tác thu hồi công nợ cũng như mở rộng sản xuất kinh doanh, cạnh tranh về giá giữa các công ty tư vấn xây dựng ngày càng giảm sâu. Đó chính là những yếu tố mà Tổng công ty phải tính đến trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2019. Trong năm nay, Tổng công ty đặt chỉ tiêu giá trị kinh doanh đạt 1,661,30 tỷ đồng, trong đó danh thu đạt 1,499,26 tỷ, lợi nhuận trước thuế 73,13 tỷ đồng.

Với mục tiêu tiếp tục là nhóm các công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp, Tổng công ty trong năm vừa qua đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn ngành xây dựng. Sản xuất của Tổng công ty tăng trưởng về giá trị, doanh thu, lợi nhuận; vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng tốt, thu nhập của người lao động được cải thiện. Đây là tín hiệu đáng mừng, giúp tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên Tổng Công ty cũng như nhà đầu tư đặt niềm tin và kỳ vọng vào một năm 2019 thành công hơn nữa.

Một số hình ảnh khác: