Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Với những thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua năm 2015, Tổng công ty VNCC đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ theo Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 26/1/2016. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của toàn thể […]

Với những thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua năm 2015, Tổng công ty VNCC đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ theo Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 26/1/2016. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty trong năm vừa qua đồng thời là động lực phấn đấu cho các năm tiếp theo.

Quyết định số 165/QĐ – TTg ngày 26/1/2016 về việc Tặng cờ thi đua của Chính phủ

 

Thanh Thảo