Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 9/5/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ngành Xây dựng lần thứ nhất.

Ngày 9/5/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ngành Xây dựng lần thứ nhất. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ.

Bà Nguyễn Thị Tố Trinh – UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TCTY VNCC cùng với lãnh đạo các Tổng công ty, công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tham dự lễ phát động và ký giao ước thi đua thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động. 20 cán bộ đại diện cho các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty VNCC cùng với các cán bộ, công nhân viên lao động trong ngành cũng đã tham gia hưởng ứng lễ phát động tháng an toàn, vệ sinh lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực trong việc chăm lo và đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe cho người người lao động trong Ngành. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong ngành Xây dựng, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Quang Hùng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Xây dựng tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành về công tác ATVSLĐ trong xây dựng; các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng; nâng cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động; các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ; tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính sách, biện pháp quản lý về ATVSLĐ. Thứ trưởng đề nghị mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động trong ngành Xây dựng cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc thực hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ là công việc quan trọng thường xuyên, hàng ngày, để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động phải trở thành văn hóa an toàn tại nơi làm việc trong mỗi doanh nghiệp, mỗi người lao động.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tố Trinh – UVHĐQT – Phó Tổng Giám đốc VNCC đã cùng với đại diện lãnh đạo của 13 Tổng Công ty trong ngành Xây dựng là Tổng Cty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị, Tổng Cty Xây dựng Hà Nội, Tổng Cty Lắp máy Việt Nam , Tổng Cty Cơ khí Xây dựng, Tổng Cty Sông Đà, Tổng Cty Xây dựng và Phát triển hạ tầng, Tổng Cty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng, Tổng Cty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng Cty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam, Tổng Cty CP Sông Hồng, Tổng Cty Vinaconex, Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tổng Cty Viglacera ký giao ước thi đua thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động với những nội dung sau:

– Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng.

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị theo quy định; xây dựng kế hoạch, chương trình, chi phí tổ chức các hoạt động cụ thể đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong xây dựng tại mỗi công trình, đơn vị.

– Các đơn vị tham gia cam kết, nâng cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động để phòng ngừa hiệu quả các sự cố, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

– Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng; tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch tổng hợp về an toàn, vệ sinh lao động; quản lý chặt chẽ các hoạt động sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; chủ động đánh giá rủi ro phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.

– Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, giám sát về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc; xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động .

– Hạn chế thấp nhất để xảy ra sự cố, cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng trong xây dựng.