Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 10 tháng 8, Tổng công ty đã tổ chức buổi chia tay thân mật và trao sổ hưu cho ông Trương Văn Cương - Lái xe của Tổng công ty

Một số hình ảnh

Lãnh đạo Tổng công ty trao sổ hưu cho ông Cương