Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Theo quyết định số 113/QĐ-VNCC, bà Lê Thị Loan, Thạc sĩ / Kỹ sư kinh tế xây dựng – cán bộ Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn giám sát và Quản lý dự án kể từ ngày 18/5/2017.

Ngày 7/6/2017, Tổng Công ty đã trao quyết định bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo đơn vị trực thuộc:

Theo quyết định số 113/QĐ-VNCC, bà Lê Thị Loan, Thạc sĩ / Kỹ sư kinh tế xây dựng – cán bộ Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Tư vấn giám sát và Quản lý dự án kể từ ngày 18/5/2017.

Theo quyết định số 164/QĐ-VNCC, bà Trần Phương Lan, kiến trúc sư văn phòng Kiến trúc 3 giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 3 kể từ ngày 1/6/2017.

Theo quyết định số 163/QĐ-VNCC, ông Trần Hoàng San, kiến trúc sư văn phòng Kiến trúc 3 giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 3 kể từ ngày 1/6/2017.

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thân Hồng Linh đã trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, chúc các đồng chí trên cương vị mới phát huy năng lực, hoàn nhiệm vụ và trọng trách được phân công, đáp ứng sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Tổng Công ty và các cán bộ trong đơn vị.