Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Trong chương trình đào tạo Tháng 10/2011, ngày 11/10/2011, Tổng Công ty tổ chức lớp chuyên đề “Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản” cho các cán bộ làm công tác văn phòng tại Tổng Công ty.

Trong chương trình đào tạo Tháng 10/2011, ngày 11/10/2011, Tổng Công ty tổ chức lớp chuyên đề “Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản” cho các cán bộ làm công tác văn phòng tại Tổng Công ty.

Giảng viên Nguyễn Thiên Ân – chuyên viên cao cấp của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã giới thiệu nội dung và hướng dẫn cho gần 80 học viên cách thức soạn thảo văn bản hành chính áp dụng với các cơ quan nhà nước theo đúng quy định của Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 19/02/2011.

Sau một buổi làm quen với nội dung của thông tư và những yêu cầu cơ bản về công tác soạn thảo văn bản hành chính, buổi chiều, lớp học thực hành vận dụng các quy định của pháp luật để giải quyết vấn đề đặt ra khi soạn thảo với các ví dụ cụ thể từ những văn bản hành chính đã phát hành.

Trao đổi với chúng tôi về những gì thu được sau khi tham dự lớp học, một cán bộ văn phòng cho biết: “Soạn thảo văn bản hành chính tưởng như rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, nhưng để làm cho đúng quy định thì không phải văn bản nào cũng đúng. Một văn bản soạn thảo không đúng quy định có thể dẫn đến vận dụng sai mục đích hoặc gây rắc rối trong việc thực thi. Khổng chỉ vậy, văn bản hành chính còn thể hiện tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý hành chính và thể hiện hình ảnh của doanh nghiệp trong các giao dịch hàng ngày, do vậy soạn thảo văn bản hành chính đúng quy định là điều rất cần phải thực hiện. Chương trình học chỉ gói trọn trong 2 buổi, nhưng đã cung cấp cho chúng tôi những kỹ thuật cơ bản và những kiến thức cần thiết để soạn thảo văn bản hành chính đúng các quy định của pháp luật.”