Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Nhằm giúp các kỹ sư kết cầu đang công tác trong tổ hợp VC Group cập nhật các kiến thức cơ bản về bê tông có tính năng đặc biệt, sáng nay, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Hội Công nghệ Bê tông Việt Nam tổ chức khóa học chuyên đề “ Giới thiệu về bê tông có tính năng đặc biệt”.

 Nhằm giúp các kỹ sư kết cầu đang công tác trong tổ hợp VC Group cập nhật các kiến thức cơ bản về bê tông có tính năng đặc biệt, sáng nay, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Hội Công nghệ Bê tông Việt Nam tổ chức khóa học chuyên đề “ Giới thiệu về bê tông có tính năng đặc biệt”.

 

Web_001

 

     Hơn 50 cán bộ là các kỹ sư của các Công ty thành viên trong tổ hơp VC Group đăng ký tham dự. Chương trình được tổ chức trong 4 buổi, với 3 phần nội dung chính:

1. Giới thiệu về bê tông có tính năng đặc biệt – Trình bày: GS.TS Phạm Duy Hữu, GS.TS Vũ Thanh Te, TS. Vũ Quốc Vương,

2. Yêu cầu với từng loại bê tông – Trình bày: TS. Trần Bá Việt

3. Giới thiệu cách chuyển đổi về các chỉ tiêu thí nghiệm cơ lý theo tiêu chuẩn nước ngoài và Việt Nam – Trình bày: GS. TSKH Nguyễn Thúc Tuyên và Th.S Phạm Huy Dũng

     Với mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tổng Công ty đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, hiệp hội nghề nghiệp tổ chức nhiều chương trình, nhiều khóa học đào tạo tại chỗ, giúp cho các cán bộ công nhân viên của Công ty mẹ VNCC và các Công ty thành viên trong Tổ hợp VC Group vừa công tác vừa có điều kiện để học tập, bổ sung thêm kiến thức chuyên môn – nghiệp vụ, tiếp cận những ứng dụng khoa học công nghệ mới trong xây dựng.