Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Với môi trường làm việc tốt và sự hỗ trợ nhiệt tình, hằng năm, Tổng công ty luôn là địa chỉ tìm đến đăng ký thực tập của sinh viên các trường ngành Kiến trúc, Xây dựng. Năm nay, bên cạnh những sinh viên Việt Nam, lần đầu tiên, VNCC tiếp nhận các sinh viên nước ngoài đến thực tập tại Tổng Công ty.

Với môi trường làm việc tốt và sự hỗ trợ nhiệt tình, hằng năm, Tổng công ty luôn là địa chỉ tìm đến đăng ký thực tập của sinh viên các trường ngành Kiến trúc, Xây dựng. Năm nay, bên cạnh những sinh viên Việt Nam, lần đầu tiên, VNCC tiếp nhận các sinh viên nước ngoài đến thực tập tại Tổng Công ty.

Được biết Tổng Công ty VNCC là tổ chức tư vấn xây dựng hàng đầu của Việt Nam, trường Đại học ESTP – Ecole Spéciale des Travaux Publics – www.estp.fr (Pháp)  đã gửi thư và giới thiệu nhóm sinh viên của trường sang thực tập trực tiếp tại VNCC. Nhóm bao gồm 05 sinh viên chuyên ngành xây dựng dân dụng. Nội dung thực tập là tìm hiểu môi trường của công ty thiết kế Việt nam, các quy trình tổ chức thiết kế, công nghệ xây dựng và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở những nội dung đó, so sánh với môi trường các công ty thiết kế tại Pháp.

 

C1_M6W4_01

 

Để tạo điều kiện cho các sinh viên thực tập, Tổng Công ty đã sắp xếp bố trí môi trường làm việc và phân công cán bộ Văn phòng Kết cấu 2 giúp đỡ hướng dẫn trực tiếp các sinh viên của trường ESTP. Cũng trong thời gian một tháng thực tập tại Việt Nam, ngoài các nội dung thực tập chính, các sinh viên sẽ được tổ chức thăm quan  một số công trình trọng điểm quốc gia do VNCC tham gia thiết kế và một số thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam. Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên Pháp tìm hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Đợt thực tập của sinh viên Pháp lần này là tiền đề cho việc tiếp nhận sinh viên đến từ các quốc gia khác và cơ hội phối hợp đào tạo giữa Tổng Công ty và các Đại học quốc tế trong thời gian tới.

 

C1_M6W4_02

 

C1_M6W4_03

 

C1_M6W4_04

 

Trọng Hùng (P.KHĐT)– Xuân Phước (VPKC2)