Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chiều nay, tại hội trường Tổng Công ty, Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc văn phòng Kiến trúc 4 và phó Giám đốc văn phòng Kiến trúc 3.

Chiều nay, tại hội trường Tổng Công ty, Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các văn phòng Kiến trúc 4 và văn phòng Kiến trúc 3.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng Công ty, Tổng Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm kiến trúc sư Nguyễn Trường Linh – hiện là phó Giám đốc văn phòng Kiến trúc 4 giữ chức vụ Giám đốc văn phòng Kiến trúc 4; bổ nhiệm kiến trúc sư Nguyễn Cát Tùng – kiến trúc sư văn phòng Kiến trúc 3 giứ chức vụ phó Giám đốc văn phòng Kiến trúc 3.

Với việc bổ nhiệm thành phần lãnh đạo cho hai văn phòng kiến trúc đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động tư vấn thiết kế, Tổng Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao hiệu quả tư vấn và chất lượng dịch vụ của Tổng Công ty trong thời gian tới. Trong lời phát biểu chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm, Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi tin tưởng và kỳ vọng: trên cương vị mới, các đồng chí không những có trách nhiệm cùng ban lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn có trọng trách đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ để hai văn phòng luôn là những đơn vị đi đầu, kiểu mẫu trong việc ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong hoạt động tư vấn, thiết kế của Tổng Công ty.

Ảnh: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi trao quyết định bổ nhiệm cho KTS Nguyễn Trường Linh và KTS Nguyễn Cát Tường.

Ảnh: PTGĐ Trần Bình Trọng phát biểu chúc mừng

Ảnh: PTGĐ Nguyễn Huy Khanh, nguyên Giám đốc văn phòng 4 phát biểu chúc mừng tân Giám đốc kế nhiệm và PGĐ văn phòng Kiến trúc 3 vừa nhận nhiệm vụ.