Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Để thực hiện tốt quy trình cung cấp hồ sơ thầu, chỉ định thầu, thi tuyển phương án của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, ngày 24/10/2012, Tổng công ty đã tổ chức buổi tọa đàm về vấn đề này với sự chủ trì của Phó tổng giám đốc Thân Hồng Linh.

Để thực hiện tốt quy trình cung cấp hồ sơ thầu, chỉ định thầu, thi tuyển phương án của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, ngày 24/10/2012, Tổng công ty đã tổ chức buổi tọa đàm về vấn đề này với sự chủ trì của Phó tổng giám đốc Thân Hồng Linh.

 

003

 

Tham gia buổi tọa đàm có Đại diện Phòng Kế hoạch & Đầu tư, Phòng Tổng hợp, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các cán bộ kiêm nhiệm tại  các đơn vị.

 

002

 

Thời gian, phương thức làm lý lịch chuyên gia, các thông tin cần cung cấp và cách thức thể hiện, trình bày, sắp xếp các thông tin trong Hồ sơ thầu được tập trung thảo luận. Các đơn vị đã lần lượt đưa ra các ý kiến xây dựng nhằm hoàn thiện hơn quy trình, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, thi tuyển phương án của Tổng công ty. Phó tổng giám đốc Thân Hồng Linh nhấn mạnh "Cần đưa quy trình cung cấp hồ sơ thầu, chỉ định thầu, thi tuyển phương án vào nội dung đào tạo và các cán bộ kiêm nhiệm phải nắm rõ các thông tin dự án để thực hiện công việc đạt hiệu quả cao".