Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Thông báo mời thầu gói thầu số 16 “Thi công xây dựng phần móng, tầng hầm, thân thô, hoàn thiện, hệ thống cảnh quan ngoài nhà, điện, nước, điện nhẹ, chống sét, PCCC (trừ phần vách kính)

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC thông báo mời thầu gói thầu số 16 “Thi công xây dựng phần móng, tầng hầm, thân thô, hoàn thiện, hệ thống cảnh quan ngoài nhà, điện, nước, điện nhẹ, chống sét, PCCC (trừ  phần vách kính)” thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, với các nội dung chủ yếu sau:

I. Thông tin Chủ đầu tư/Bên mời thầu

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Hòa Bình 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại     : 043.7667.463
Fax               : 043.7667.464
Email            : vanthu@vncc.vn
Mã số thuế    : 0100105278

II. Thông tin chung gói thầu

Tên gói thầu : Thi công xây dựng phần móng, tầng hầm, thân thô, hoàn thiện, hệ thống cảnh quan ngoài nhà, điện, nước, điện nhẹ, chống sét, PCCC (trừ  phần vách kính)
Loại gói thầu : Hỗn hợp
Giá gói thầu  : 77.539.574.115 đồng

(theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 127 /QĐ-HĐTV ngày 29/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam)

Nội dung chính của gói thầu: cung cấp hàng hóa và xây lắp các hạng mục phần móng, tầng hầm, thân thô, hoàn thiện, hệ thống cảnh quan ngoài nhà, điện, nước, điện nhẹ, chống sét, phòng cháy chữa cháy; không bao gồm phần vách kính mặt ngoài thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tại 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian thực hiện hợp đồng: Khoảng 450 ngày
Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
Nguồn vốn    : Vốn doanh nghiệp và Vốn vay
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn Hai túi hồ sơ
Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ, ngày 15 tháng 03 năm 2016 đến trước 09 giờ, ngày 04 tháng 04 năm 2016
Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Văn phòng Tổng Công ty, Tầng 6 tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại : 043.7667.463
Fax               : 043.7667.464
Email            : vanthu@vncc.vn

Giá bán Hồ sơ mời thầu   : 2.000.000 đồng
Bảo đảm dự thầu             : 1.200.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu        : 09 giờ, ngày 04 tháng 04 năm 2016
Thời điểm mở thầu          : 10 giờ, ngày 04 tháng 04 năm 2016

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt nam kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên ./.

Trân trọng,