Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG   Tên tổ chức phát hành cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG […]

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

 

 1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG

Trụ sở:  37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

 1. Ngành nghề  kinh doanh: sản xuất phần mềm, cung cấp các dịch vụ phần mềm và cung cấp các thiết bị giao thông
 2. Vốn điều lệ: 4.900.000.000 đồng
 3. Mệnh giá:  10.000 đồng/ cổ phần                              Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần
 4. Tên tổ chức chào bán : TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Trụ sở:  243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

 1. Số lượng quyền mua bán đấu giá: 124.637 quyền mua
 2. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:1 (cứ 01 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng với giá 10.000 đồng/cổ phần)
 3. Thời gian thực hiện quyền mua: chậm nhất ngày 14/08/2015 (Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyền mua cổ phần theo quy định cụ thể tại Thông báo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tin học và tư vấn xây dựng)
 4. Số mức giá, bước giá và khối lượng đặt mua:
 • Số mức giá được đặt: 01 mức giá
 • Bước giá: 1 đồng
 • Bước khối lượng: 1 quyền mua
 • Khối lượng đặt mua tối thiểu: 100 quyền mua
 • Khối lượng đặt mua tối đa: 124.637 quyền mua
 1. Giá khởi điểm: 4.241 đồng/quyền mua
 2. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
 3. Điều kiện tham dự đấu giá: Các tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng được điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ban hành.
 4. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30’ ngày 30 tháng 06 năm 2015 đến 15h30’ ngày 21 tháng 07 năm 2015
 5. Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Công ty Cổ phần chứng khoán FPT

Tầng 2 – 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa  –Tp. Hà Nội

Website: www.fpts.com.vn

 1. Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua quyền mua cổ phiếu:

Số 012.6666.6666.008 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT mở tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội.

 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, Nhà đầu tư trực tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm đăng ký của Tổ chức bán đấu giá (khi xuất trình Hộ chiếu, CMND hợp lệ).

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Tổ chức bán đấu giá, nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất 15h30’ ngày 24 tháng 07 năm 2015.

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức bán đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện (trong trường hợp Nhà đầu tư gửi phiếu tham dự đấu giá qua bưu điện)

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

         Thời gian tổ chức đấu giá:          9h30 giờ thứ Ba, ngày 27/07/2015

          Địa điểm tổ chức đấu giá:           Công ty cổ phần chứng khoán FPT

             Tầng 2 – 71 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội                       

 1. Nhà đầu tư có thể tham khảo bản công bố thông tin đấu giá, quy chế đấu giá và nhận các mẫu biểu phục vụ đấu giá tại các địa điểm đăng ký hoặc download từ các website: http://www.vncc.vn; www.fpts.com.vn được chấp thuận theo Quy chế bán đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ban hành. 

                                                                                                Đại diện tổ chức bán đấu giá

                                                                                                (Đã ký)

Xem và tải file PDF tại đây http://www.vncc.vnhttps://vncc.vn/wp-content/uploads/files/Thong%20bao%20dau%20gia%282%29.pdf