Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, 11/09/2014, tại Trụ sở Tổng Công ty đã tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn và diễn tập phòng cháy chữa cháy cho tập thể CBCNV VNCC. Ngoài các kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra hỏa hoạn, các CBCNV Tổng Công ty còn được thực hành diễn tập cách sử dụng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy trên thực địa ngay tại sân trụ sở.

Sáng nay, 11/09/2014, tại Trụ sở Tổng Công ty đã tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn và diễn tập phòng cháy chữa cháy cho tập thể CBCNV VNCC.

Ngoài các kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra hỏa hoạn, các CBCNV Tổng Công ty còn được thực hành diễn tập cách sử dụng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy trên thực địa ngay tại sân trụ sở.

Đây là một hoạt động thiết thực của Tổng Công ty nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy của CBCNV để có thể xử lý tại chỗ, kịp thời khi có tình huống hỏa hoạn xảy ra, đồng thời thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy được Chính phủ ban hành ngày 31/7/2014.

 

010

 

017

 

015

 

016

 

013

 

003

 

012

 

002

 

014