Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2011, Tập đoàn VC Group tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012”.

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2011, Tập đoàn VC Group tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012”.

Tới dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn thay mặt lãnh đạo Bộ cùng đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý hoạt động Xây dựng, Vụ Kinh hoạch Tài Chính và Thanh tra Xây dựng. Về phía Tập đoàn có các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Tổng Công ty, Ban lãnh đạo các Công ty thành viên cùng lãnh đạo các phòng Ban đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các Công ty con.

 

00_Toan_the

 

04_CTHDTV

 

Đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi trình bày báo cáo Tổng kết, đánh giá các mặt công tác của Tập đoàn trong năm 2011 và nội dung kế hoạch hoạt động trong năm 2012.

Phối hợp sản xuất kinh doanh – hoàn thành kế hoạch năm 2011

Toàn tập đoàn đã đạt giá trị sản xuất 1.297 tỷ đồng và doanh thu 1.053 tỷ. Trước điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do chính sách thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát đã tác động tới nhiều dự án đầu tư xây dựng, nhưng Tập đoàn VC Group vẫn hoàn thành 100% những chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong đó: giá trị sản xuất hoàn thành 100,1%;  doanh thu hoàn thành 100,1%; lợi nhuận 101,4% và nộp vào ngân sách nhà nước 90 tỷ đồng. Đây là thành quả có được từ sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên các công ty thành viên trong tập đoàn, vượt qua những khó khăn thực tế để hoàn thành kế hoạch chung.

 

02_TGD

 

Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi trình bày báo cáo. Ảnh: Hoàng Phương – Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

 

Năm 2011 cũng là năm các công ty thành viên đã phối hợp tốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều dự án lớn với sự tham gia, phối hợp thực hiện của nhiều công ty thành viên như: dự án Nhà Quốc hội (Tổng Công ty VNCC, Công ty CDC, Công ty Coninco); dự án đường sắt đô thị Hà Nội (Tổng Công ty VNCC, Công ty USCo, Công ty CDC, Công ty VCC, Công ty Viwase).

Để công tác điều phối hoạt động sản xuất trong Tập đoàn hiệu quả, định kỳ 03 tháng, Hội đồng phát triển VC Group tổ chức họp sơ kết công tác qúy để đánh giá tình hình hoạt động của Tập đoàn và kịp thời đưa ra các chỉ đạo, định hướng nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của từng đơn vị, phối hợp giữa các công ty thành viên.

 

Phối hợp phát triển và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hiện toàn Tập đoàn có 3.417 cán bộ công nhân viên trong đó cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 73,2% . Với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, ngày càng trẻ hoá, Tập đoàn có những thuận lợi về nguồn lực con người, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn. Nhận thức được điều đó, tập đoàn thường xuyên thực hiện các kế hoạch, chương trình nhằm phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn. Nhiều chương trình đào tạo với sự tham gia tập chung của cán bộ nhân viên các công ty thành viên như: lớp Quản lý dự án quốc tế cho các cán bộ quản lý chủ chốt VC Group, nhiều hội thảo chuyên ngành về sự cố công trình, kỹ thuật thiết kế nhà cao tầng, điều hoà không khí, kiến trúc quy hoạch… trong đó có sự tham gia của một diễn giả đến từ các Tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới. Trong những năm tới, công tác phối hợp đào tào chung của các Công ty thành viên trong Tập đoàn sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa.

Cùng với những tổng kết, đánh giá các hoạt động của năm 2011, báo cáo cũng đưa ra một số đề xuất kiến nghị với Bộ Xây dựng để tạo điều kiện cho các tổ chức tư vấn trong nước nói chung và Tập đoàn nói riêng có khả năng cạnh tranh với các tư vấn nước ngoài. Trong đó có hai kiến nghị quan trọng là:

–         Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí tư vấn mới tiếp cận dần với khu vực và thông lệ quốc tế, có quan tâm với các nội dụng mà Tổng Công ty cùng với Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam đề trình bản kiến nghị sửa đội bổ sung đơn giá tư vấn thiết kế và khảo sát.

–         Đề nghị Bộ Xây dựng bạn hành các quy định tạo ra hàng rào kỹ thuật nhằm tránh tình trạng một số tư vấn nước ngoài  năng lực không cao ồ ạt vào thi trường tư vấn xây dựng Việt Nam.

 

Kế hoạch năm 2012

Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 sẽ vẫn rất khó khăn, Tổ hợp VC Group nỗ lực ổn định sản xuất và đảm bảo tăng trưởng trong năm 2012 với 9 biện pháp thực hiện trong đó tập chung xác định các thị trường truyền thống và thế mạnh của từng thành viên để tập trung sản xuất; mở rộng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của tổ hợp trong các lĩnh vực phù hợp với chuyện môn nghiệp vụ góp phần tăng lợi nhuận; đồng thời năm 2012 sẽ tập trung tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các công ty thành viên, xây dựng một tập thể VC Group hoạt động có nguyên tắc, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, xây dựng văn hoá chung của VC Group trong ứng xử, giải quyết công việc, giữ vai trò định hướng cho tất cả các thành viên VC Group cùng vận dụng.

 

Phát biểu thảo luận tại hội nghị

Sau khi nghe toàn văn báo cáo, đại diện lãnh đạo các công ty thành viên đã tham gia trao đổi, thảo luận cũng như đưa ra những đề xuất với Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cùng đại diện các Vụ đã có những ý kiến trao đổi trực tiếp với hội nghị. Thống nhất với ý kiến giá tư vấn trong nước đang thấp hơn rất nhiều so với tư vấn nước ngoài trong khi khối lượng công việc mà tư vấn trong nước đảm nhận rất lớn; mức thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng với lĩnh vực tư vấn hiện cũng đang cao so với các lĩnh vực khác, những kiến nghị của Tập đoàn cần trình sớm lên Bộ.

 

03_Thutruong_Toan

 

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Phương – Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

 

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Tập đoàn cần xây dựng Quy chế hoạt động chung giữa các công ty thành viên, trong Quý 1/2012 ban hành quy chế tạm thời và hoàn thiện vào Quý 3/2012 để thống nhất các hoạt động, nguyên tắc ứng xử, phối hợp giữa các thành viên. Vấn đề vốn, huy động và sử dụng vốn cần công khai, minh bạch. Công tác cổ phần cần có những đánh giá và điều chỉnh phù hợp, có thể tiến tới giảm dần cổ phần chi phối của nhà nước tại các công ty con không phải lĩnh vực trọng điểm.

Bộ cũng đã giao Vụ Quản lý hoạt động xây dựng chủ trì hội thảo về công tác, hoạt động tư vấn xây dựng trong năm 2012, Tổng Công ty VNCC và các công ty thành viên cần tham gia tích cực, trao đổi, góp ý kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tư vấn xây dựng.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, Thứ trưởng cũng chỉ đạo mở rộng bộ máy quản lý chuyên trách của Tập đoàn, Hội động thành viên để đáp ứng cho sự phát triển trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chúc mừng những kết quả Tập đoàn đạt được trong năm 2011 và chúc cán bộ nhân viên toàn Tập đoàn sẽ nỗ lực và phát huy thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2012.

 

Thay mặt Hội đồng thành viên, chủ tịch Nguyễn Đăng Cấn cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ trong công tác của Tập đoàn và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong năm 2012. Toàn thể cán bộ nhân viên các công ty thành viên trong Tập đoàn  VC Group sẽ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch trong năm tới. Kết thúc Hội nghị, chủ tịch Nguyễn Đăng Cấn gửi lời chúc mừng năm mới tới các đại biểu và cán bộ nhân viên tập đoàn.