Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Trong các ngày từ 17/10 đến 2/11/2016, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ hợp VC Group Thân Hồng Linh và tân Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) đã đến thăm và làm việc với các công ty con của Tổ hợp.

Trong các ngày từ 17/10 đến 2/11/2016, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ hợp VC Group Thân Hồng Linh và tân Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) Trần Đức Toàn đã  đến thăm và làm việc với các công ty con của Tổ hợp.

Tại các buổi gặp gỡ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã có những chia sẻ về kế hoạch và phương hướng công tác trên cương vị mới. Chủ tịch và Tổng giám đốc cũng được nghe lãnh đạo các công ty báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình và các ý kiến đề xuất, góp ý  để xây dựng và phát triển Tổ hợp lớn mạnh hơn nữa.  

Một số hình ảnh các cuộc gặp gỡ và làm việc với các công ty thành viên của Chủ tịch Hội đồng quản trị VC Group và Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thăm và làm việc tại CCBM

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thăm và làm việc tại CDC

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thăm và làm việc tại CICChủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thăm và làm việc tại Incosaf

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thăm và làm việc tại Coninco