Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Trường học là một công trình dân dụng đặc thù mang tính xã hội cao, trường học bền vững với các tiêu chí yêu cầu của công trình Xanh nói chung và các tiêu chí đặc thù nói riêng; là mô hình phát triển tất yếu của Trường học hiện tại và tương lai.

Hiểu được tính cần thiết của vấn đề trên, VNCC đã tổ chức Talk 11 với chủ đề: “Trường học xanh – Mô hình kiến trúc trường học bền vững” với sự có mặt của diễn giả: TS.KTS Trần Thanh Bình – Nguyên Viện trưởng Viện thiết kế trường học thuộc Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Diễn giả Trần Thanh Bình đã cùng người nghe gợi nhắc lại những khái niệm về kiến trúc xanh, kiến trúc bền vững. Ông cũng phân tích những xu hướng xanh như: trường học hòa hợp với thiên nhiên qua những ví dụ thực tiễn của các công trình trường học đã hiện hữu tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc,…

Riêng đối với Việt Nam, ông đã đặt vấn đề về cơ sở khoa học, căn cứ cho việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn quốc gia về Trường học xanh; từ các điều kiện khí hậu cho đến các kinh nghiệm dân gian, từ đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho từng vấn đề: chọn hướng nhà, thiết kế kết cấu che nắng, thông gió tự nhiên và cây xanh.