Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chiều nay, 15/11/2016, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Huy Khanh đã có buổi làm việc với đại diện Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Tây Bắc Thái Bình Dương (PNNL), trực thuộc Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ về vấn đề phát triển “Tòa Nhà Mẫu – Prototype Buildings” tại Việt Nam.

Chiều nay, 15/11/2016, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Huy Khanh đã có buổi làm việc với đại diện Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Tây Bắc Thái Bình Dương (PNNL), trực thuộc Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ về vấn đề phát triển “Tòa Nhà Mẫu – Prototype Buildings” tại Việt Nam. 

Tại buổi làm việc, Phó tổng giám đốc Nguyễn Huy Khanh đã giới thiệu với đối tác năng lực kinh nghiệm và các giải pháp thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng mà VNCC đã thực hiện, vai trò và kế hoạch tương lai của VNCC cho việc phát triển tòa nhà mẫu ở Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi rất cởi mở rất cả các vấn đề liên quan đến giải pháp thiết kế nhà mẫu, công trình có hiệu quả về  năng lượng cũng như khả năng hợp tác giữa VNCC và PNNL trong tương lai, liên quan đến việc phát triển tòa nhà mẫu.