Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Theo kế hoạch Đào tạo năm 2012, ngày 25/10/2012, Tổng công ty đã tổ chức lớp học chuyên đề “Giới thiệu E-Details” cho các cán bộ mới tuyển dụng do Phó tổng giám đốc – ThS.KTS Nguyễn Huy Khanh làm giảng viên. Buổi học đã thu hút sự tham gia của 56 học viên là các Kiến trúc sư, Kỹ sư mới được tuyển dụng.

Theo kế hoạch Đào tạo năm 2012, ngày 25/10/2012, Tổng công ty đã tổ chức lớp học chuyên đề “Giới thiệu E-Details” cho các cán bộ mới tuyển dụng do Phó tổng giám đốc – ThS.KTS Nguyễn Huy Khanh làm giảng viên.

Buổi học đã thu hút sự tham gia của 56 học viên là các Kiến trúc sư, Kỹ sư mới được tuyển dụng.

 

121026_001

 

ThS.KTS Nguyễn Huy Khanh đã giới thiệu cho các cán bộ trẻ về Thư viện E-Details của Tổng công ty bao gồm các nội dung về chức năng của thư viện, cơ sở dữ liệu, cách thức tập hợp, lưu trữ, tổ chức, cập nhật, quản lý và sử dụng dữ liệu trên server.

Buổi học đã trang bị cho các cán bộ trẻ  những thông tin và  kiến thức cơ bản nhất về E-Details, giúp họ sử dụng thư viện một cách thành thạo và hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm thiết kế.

 

121026_003

 

 

Bài: Thanh Thảo

Ảnh: Trọng Hùng