Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

  Địa điểm thi đấu: Sân vận động Hoàng Cầu – Trung tâm văn hóa thể thao quận Đống Đa – Số 69 Hoàng Cầu, Hà Nội Chi tiết lịch thu đấu:

 

Địa điểm thi đấu: Sân vận động Hoàng Cầu – Trung tâm văn hóa thể thao quận Đống Đa – Số 69 Hoàng Cầu, Hà Nội

Chi tiết lịch thu đấu: