Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng ngày 08 tháng 08 năm 2022, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Tổng Công ty. Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng […]

Sáng ngày 08 tháng 08 năm 2022, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Tổng Công ty.

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

Ông Nguyễn Trường Linh – sinh ngày 06/9/1978 – Kiến trúc sư, Giám đốc Văn phòng Kiến trúc 4, nay giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP kể từ ngày 01/8/2022.

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Tại lễ trao quyết định, Chủ tịch HĐQT Thân Hồng Linh cùng ban lãnh đạo Tổng Công ty, lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc chúc mừng ông Nguyễn Trường Linh. Ban lãnh đạo Tổng Công ty tin tưởng và đặt kỳ vọng vào năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác trong quản lý điều hành sẽ giúp ông Nguyễn Trường Linh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Nguyễn Trường Linh phát biểu cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban lãnh đạo Tổng Công ty và hứa sẽ nỗ lực hơn nữa trong vai trò mới, bằng tinh thần trách nhiệm và chuyên môn của mình, cùng với Ban Giám đốc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể CBNV phát triển thương hiệu VNCC tiếp tục vững bước trong tương lai.