Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 5.9.2019, Tổng Công ty đã tổ chức lễ bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán cho ông Trịnh Tuấn Anh, cán bộ phòng Tài chính kế toán.

Theo quyết định số 260/QĐ-VNCC ngày 30/8/2019, Tổng Giám đốc Trần Đức Toàn đã ký quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Tuấn Anh, cán bộ phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP kể từ ngày 03/09/2019. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 3/9/2019.

Ông Trịnh Tuấn Anh sinh năm 1985, tốt nghiệp cử nhân kế toán, đã có 10 năm làm việc và công tác tại Tổng Công ty VNCC từ năm 2009.