Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Hôm nay, tại trụ sở Tổng Công ty VNCC, được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng và của Đảng ủy Tổng Công ty, Hội đồng quản trị đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Thi và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Đoan Trang.

Hôm nay, tại trụ sở Tổng Công ty VNCC, được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng và của Đảng ủy Tổng Công ty, Hội đồng quản trị đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Thi và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Đoan Trang.

Tới dự Lễ bổ nhiệm có các đồng chí là thành viên Ban Lãnh đạo Tổng Công ty và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc.

Đại diện cho Ban Lãnh đạo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thân Hồng Linh và Tổng Giám đốc Trần Đức Toàn đã trao quyết định và trao hoa cho ông Nguyễn Đình Thi và bà Nguyễn Thị Đoan Trang

Ông Nguyễn Đình Thi, sinh năm 1971, là Thạc sỹ – kỹ sư xây dựng, nguyên là phó tổng giám đốc Công ty CDC (công ty thành viên) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty theo quyết định số 81/QĐ-HĐQT kể từ ngày 1/7/2017.

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, sinh năm 1974, là cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, nguyên là phó phòng Tài chính kế toán được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty theo quyết định số 81/QĐ-HĐQT kể từ ngày 1/7/2017.

Phát biểu tại buổi lẽ, các thành viên Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm và kỳ vọng với năng lực quản lý, năng lực chuyên môn đã được khẳng định qua nhiều vị trí trước đây cùng với tinh thần nhiệt huyết sẽ giúp phát huy thế mạnh của mỗi đồng chí, góp phần xây dựng và phát triển Tổng Công ty, hoàn thành nhiệm vụ được giao.