Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Mới đây UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức lập quy hoạch dự án Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại địa bàn huyện Đông Anh.

Phối cảnh minh họa dự án Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về ranh giới nghiên cứu Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại địa bàn huyện Đông Anh. Ngoài ra, lãnh đạo cao nhất Tp.Hà Nội cũng giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc hướng dẫn chỉ đạo nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô cũng như đồ án quy hoạch chi tiết khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, thẩm định và trình UBND TP phê duyệt theo quy định.

UBND Tp.Hà Nội giao cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nhanh chóng cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật của khu đất nhằm phục vụ công tác lập quy hoạch. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND huyện Đông Anh và đơn vị có liên quan xác định cắm mốc giới khu đất ngoài thực địa, đồng thời lập hồ sơ thu hồi đất sau đó trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ngoài ra, UBND Tp.Hà Nội cũng giao UBND huyện Đông Anh tổ chức tuyên truyền, thông báo để người dân trên địa bàn được biết chủ trương của Chính phủ về việc lập quy hoạch xây dựng Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại khu vực dự kiến theo ranh giới xác định. Chính quyền huyện Đông Anh cũng được giao chuẩn bị địa điểm phù hợp để tổ chức lễ khởi công trong tháng 6 tới.

(Theo Báo Xây dựng online)