Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sau 2 ngày tập trung cao độ, khóa tập huấn chuyên sâu thực hành mô phỏng năng lượng công trình dành cho đối tượng học viên là Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư MEP (đặc biệt là kỹ sư điều hòa thông gió, cấp nhiệt) của VNCC do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã kết thúc vào chiều 13/7/2016.

Sau 2 ngày tập trung cao độ, khóa tập huấn chuyên sâu thực hành mô phỏng năng lượng công trình dành cho đối tượng học viên là Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư MEP (đặc biệt là kỹ sư điều hòa thông gió, cấp nhiệt) của VNCC do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã kết thúc vào chiều 13/7/2016.

Các học viên tham gia khóa tập huấn đã được Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Khóa học đã mang lại cho các KTS, Kỹ sư VNCC những kiến thức thực hành chuyên sâu về mô phỏng năng lượng công trình để áp dụng vào việc thiết kế những công trình tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng sạch là vấn đề đang bức xúc hiện nay.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Huy Khanh phát biểu kết thúc khóa tập huấn

Chương trình Năng lượng sạch USAID Việt Nam, do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, hợp tác với Bộ Xây dựng thực hiện các hoạt động dự án nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xây dựng của Việt Nam thông qua việc triển khai quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả – QCVN 09:2013/BXD” và thúc đẩy phát triển công trình xanh.

Bài và ảnh: Thanh Thảo