Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Nằm trong kế hoạch nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho CBCNV, trong hai ngày 9 và 10 tháng 1 năm 2014, Tổng công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả các CBCVN các văn phòng trực thuộc Tổng công ty.

Đợt khám sức khỏe lần này có khoảng 350 CBCNV tham gia với các nội dung xét nghiệm máu gồm: mỡ máu, đường máu, siêu âm bụng tổng quát 3D, …. Để tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV trong thời điểm cuối năm công việc bận rộn, Tổng công ty đã huy động bác sĩ, y tá và máy móc, thiết bị của Bệnh viện Medlatec đến khám ngay tại Hội trường Tổng công ty.

Web_Chon4

Đây là đợt khám sức khỏe định kỳ hàng năm do Tổng công ty tổ chức thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty tới sức khỏe của toàn thể CBCNV, giúp CBCVN nắm vững tình trạng sức khỏe của mình để có phương án chữa trị, tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống và làm việc để đảm bảo sức khỏe phục vụ công tác sản xuất của Tổng công ty và đời sống của tất cả mọi người.

Web_Chon5