Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch năm 2018, Tổng Công ty VNCC không ngừng nâng cao đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của tập thể cán bộ nhân viên. Trong hai ngày, 1 và 2 tháng 10, Công đoàn Tổng Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ nhân viên đang công tác tại VNCC.

Đây là một hoạt động định kỳ, được Công đoàn Tổng Công ty tổ chức thường niên nhằm theo dõi tình hình sức khỏe của người lao động VNCC.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cũng giúp cho mỗi người lao động có được thông tin tổng quan về sức khỏe và thể chất của mình, giúp người lao động điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và làm việc một cách phù hợp để nâng cao sức khỏe thể chất, tăng năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân cán bộ công nhân viên, góp phần phát triển chung của toàn Tổng Công ty.