Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

Stt

Họ và tên

1

Đặng kim Khôi

2

Trần Bình Trọng

3

Nguyễn Lâm Cường

4

Nguyễn Thị Tố Trinh

5

Nguyễn Đăng Cấn

6

Cung Lan Khanh

7

Nguyễn Bá Minh

8

Nguyễn Duy Tiệp

9

Đỗ Ngọc Liên

 

Danh sách đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2010 – 2015:

Stt

Họ và tên

1

Trần Bình Trọng

2

Trần Đức Toàn

3

Đỗ Ngọc Liên

4

Nguyễn Thị Tố Trinh

5

Nguyễn Đăng Cấn

6

Phạm Hữu Trí Dục

7

Trương Đức Huỳnh

8

Bùi Huy Hoàng

9

Dương Thị Thanh Vân

10

Trần Thái Bình

11

Lê Văn Quyết