Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 11 tháng 10, tại Hội trường tầng 8 trụ sở VNCC đã diễn ra hội nghị sơ kết quý 3. Tham dự hội nghị có thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các phòng ban trực thuộc Tổng công ty

Hội nghị đã tổng kết hoạt động của Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm 2018.

Về đánh giá chung, đối với 2 chỉ tiêu theo kế hoạch của Đại hội cổ đông, doanh thu đến hết quý 3 đạt 192.6 tỉ đồng, đạt 71.9% kế hoạch, lợi nhuận đạt 20 tỉ đồng, đạt gần 91% kế hoạch. Chỉ tiêu giá trị tìm việc đã đạt và giá trị tiền thực tế chia cho đơn vị đến hết tháng 9 thấp hơn so với kế hoạch và cùng kì năm trước.   

Về sản xuất kinh doanh, khối lượng tìm việc của VNCC tính đến hết tháng 9 đạt 386,72 tỉ đồng, tăng 40.6% so với cùng kì 2017. Các sản phẩm phụ của công ty đa dạng hơn, trong đó một số thể loại công việc có xu hướng tăng trưởng, tiêu biểu là thiết kế quy hoạch, thiết kế concept, nội thất, cảnh quan. Trong các loại hình công trình chủ yếu, khách sạn là loại hình chiếm tỉ trọng lớn nhất, chiếm 18.4% (đạt 68,1 tỉ đồng). Trong vòng 9 tháng, Tổng công ty đã hỗ trợ và giao xuống đơn vị các hợp đồng với tổng giá trị 101.8 tỷ đồng. Trong các dự án mới có thể kể đến các dự án trọng điểm tiêu biểu, mang ý nghĩa chính trị như Nhà Quốc hội Lào, phần nội thất Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cải tạo Trụ sở làm việc Chính phủ,…

Về công tác nhân sự, tới nay Tổng công ty có 471 cán bộ, trong đó có 161 nữ, chiếm 34.18% số lao động. Thu nhập bình quân đầu người của các đơn vị sản xuất trực thuộc Tổng công ty là 10.3 triệu đồng, trong đó đơn vị có thu nhập trên đầu người cao nhất trong 9 tháng đầu năm là VPKC1 với mức thu nhập 15.8 triệu đồng/người/tháng. Công tác đào tạo cũng tiếp tục được triển khai. Từ đầu năm đến nay, Tổng công ty đã tổ chức 19 khóa học, đạt yêu cầu về chất lượng và nội dung, kiến thức thiết thực và phong phú tới với người nghe.

Tại phiên thảo luận giữa Ban lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, theo đề cương đã được thông báo trước, các lãnh đạo đơn vị đã nêu ra những vấn đề còn tồn tại, tham mưu cách khắc phục cho Tổng công ty, cũng như yêu cầu hỗ trợ đơn vị trong quá trình thực hiện một số dự án cụ thể. Hầu hết các đơn vị đều đề xuất Tổng công ty bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng để có thể mở rộng thị trường, tăng chất lượng sản phẩm cũng như tính cạnh tranh của sản phẩm từng đơn vị nói chung và thương hiệu VNCC nói riêng. Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã tiếp nhận những ý kiến của các đơn vị. Đối với những vấn đề cấp bách, cần khắc phục ngay, Tổng giám đốc và Chủ tịch đã chỉ đạo tại chỗ về đường lối giải quyết, giải pháp cần thực hiện và sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá và có chỉ đạo sau đối với những vấn đề phức tạp khác.

Với kế hoạch đề ra, trong quý 4, Tổng công ty cần tích cực nghiệm thu khối lượng, thực hiện công tác thu hồi nợ. Thông qua kết quả của 9 tháng đầu năm, một số đơn vị vẫn còn cần tới sự trợ giúp của Tổng công ty. Do công tác tìm kiếm công việc cơ bản đã đạt chỉ tiêu đề ra, các đơn vị sẽ phải tập trung hơn vào công tác triển khai và thực hiện hợp đồng.