Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Gần 150 Cụ trong 11 tổ hưu trí đã được Tổng công ty VNCC và Ban liên lạc hưu trí tổ chức tham quan Làng Văn hóa Du lịch Đồng Mô ngày 28/10/2023. Thật là gặp gỡ tay bắt mặt mừng, được chia sẻ tình cảm và cùng ôn lại những kỷ niệm nghĩa tình […]

Gần 150 Cụ trong 11 tổ hưu trí đã được Tổng công ty VNCC và Ban liên lạc hưu trí tổ chức tham quan Làng Văn hóa Du lịch Đồng Mô ngày 28/10/2023. Thật là gặp gỡ tay bắt mặt mừng, được chia sẻ tình cảm và cùng ôn lại những kỷ niệm nghĩa tình dưới mái nhà VNCC nhiều chục năm về trước.
Chắc rất ít cơ quan nào ở Việt Nam như VNCC có truyền thống gần 70 năm thành lập, cũng ít tổ hưu nào có tới gần 300 Cụ với tuổi đời trung bình khoảng 80. Mỗi năm một lần, nhiều thế hệ Kiến trúc sư, Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, họa viên, kế toán lại được gặp gỡ cùng chụp chung tấm ảnh kỷ niệm quý. Điểm lại ảnh hàng năm thấy thêm vài người, nhưng vắng nhiều hơn …