Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chiều nay 11/12/2013, tại Hội trường Tổng công ty đã diễn ra Hội thảo phổ biến Nghị định 61 và Thông tư 171/BTC về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả DNNN. Tham gia Hội thảo có Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và đơn vị trực thuộc Tổng công ty, và người đại diện phần vốn các công ty thành viên Tổ hợp VC Group.

Chiều nay 11/12/2013, tại Hội trường Tổng công ty đã diễn ra Hội thảo phổ biến Nghị định 61 và Thông tư 171/BTC về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả DNNN. Tham gia Hội thảo có Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và đơn vị trực thuộc Tổng công ty, và người đại diện phần vốn các công ty thành viên Tổ hợp VC Group.

 

DSC_0074_chon

 

Các thành viên tham gia Hội thảo đã được nghe Ông Đặng Quyết Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính trình bày cụ thể các nội dung trong Nghị định 61 và hướng dẫn cách thức áp dụng Nghị định này vào thực tế qua Thông tư  171/BTC về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả DNNN.

 

DSC_0080_chon

 

Tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Đặng Quyết Tiến đã giải đáp những thắc mắc của các thành viên tham gia giúp các thành viên hiểu rõ hơn các điều khoản trong Nghị định để áp dụng đúng và có hiệu quả vào thực tế doanh nghiệp.

 

DSC_0079_chon

 

Bài và ảnh: Thanh Thảo