Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, 18/12/2015, Hội nghị tổng kết công tác 2015 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VC Group) đã được tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Sinh – Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và các đồng chí đại diện lãnh đạo của các vụ Quản lý doanh nghiệp, vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng; Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty và Lãnh đạo các công ty thành viên và Giám đốc các đơn vị, phòng trực thuộc

Sáng nay, 18/12/2015, Hội nghị tổng kết công tác 2015 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VC Group) đã được tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Sinh – Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và các đồng chí đại diện lãnh đạo của các vụ Quản lý doanh nghiệp, vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng; Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty và Lãnh đạo các công ty thành viên và Giám đốc các đơn vị, trưởng phó các phòng trực thuộc Tổng Công ty.

 

Ông Thân Hồng Linh – thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Trong năm 2015, tình hình kinh tế xã hội nước ta có nhiều thuận lợi, tiếp tục trên đà phục hồi, hoạt động xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều dự án đầu tư lớn được khởi công tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành xây dựng có nhiều cơ hội triển khai hoạt động. Thị trường bất động sản đang dần ấm lên, một số dự án tạm dừng nay khởi động lại, có thêm hàng loạt dự án đầu tư mới, tiến độ thực hiện tốt; công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường; giá thành nguyên, vật liệu xây dựng ổn định tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, thị trường công việc của Tư vấn có nhiều khởi sắc.

Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên toàn Tổng Công ty, sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Xây dựng và sự tin tưởng của các đối tác, khách hàng, Tổng Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ của năm 2015.

Năm 2015 – Hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra

Năm 2015 tổng cộng cả Tổ hợp và tất cả các công ty thành viên đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.250,1 tỷ đồng vượt 7%; tổng doanh thu ước đạt 1.128,6 tỷ đồng vượt 8%; tổng lợi nhuận ước đạt 70,85 tỷ đồng vượt 13%. Đặc biệt sản lượng ký hợp đồng 2015 của Tổ hợp có sự tăng trưởng rất cao, vượt năm 2014 tới 20%, tạo tiền đề tốt cho quý đầu năm 2016. Thu nhập bình quân người lao động cũng tăng hơn so với 2014 (Giá trị trong báo cáo là giá trị ước tính đến trước ngày 10/12/2015 – chưa tính giá trị đến hết năm tài chính)

Sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành và chia sẻ công việc giữa các công ty thành viên góp phần vào thành công của năm 2015. Hàng Quý, Hội đồng phát triển VC Group tổ chức họp một lần để đánh giá tình hình hoạt động của Tổ hợp và đưa ra các chỉ đạo, định hướng trong nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của từng đơn vị. Trong năm 2015 sự phối hợp trong việc phát triển thị trường, chia sẻ công việc cũng như hỗ trợ chuyên môn trong quá trình sản xuất đã được đẩy mạnh, đã có nhiều dự án triển khai thành công qua sự phối hợp, hợp tác giữa các thành viên với nhau về nhân lực, chào giá, đấu thầu và chia sẻ cùng thực hiện hợp đồng cụ thể như: VNCC phối hợp với USCO tại dự án Trụ sở Cảnh Sát biển, với VIWASE tại dự án công viên Cầu Giấy, với VCC trong dự án ECOPARK, với CDC tại dự án MIPEC Nha Trang …; CCBM phối hợp với INCOSAF trong dự án Nhà máy xi măng Tây Ninh; VIWASE phối hợp với CIC trong việc triển khai phần mềm.

Triển khai thực hiện đề án Tái cơ cấu Tổng Công ty

Ngoài việc đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty tiếp tục triển khai Đề án Tái cơ cấu theo Quyết định 456/QĐ-BXD ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với những nội dung đã thực hiện:

 • Tổng công ty đã hoàn thành Đề án tái cơ cấu Tổng công và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Mẹ VNCC.
 • Tổng công ty đã thực hiện bán quyền mua và giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại 02 công ty VIWASE và CIC đồng thời tăng vốn điều lệ của 02 công ty này.
 • Đang tiến hành việc thoái vốn đầu tư tại công ty cổ phần bất động sản Lilama (Lilama Land)
 • Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, hiện nay Tổng công ty đã thực hiện đánh giá lại việc thực hiện Đề án tái cơ cấu và tiếp tục rà soát Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020.

Triển khai các văn bản pháp quy và văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng

Công tác quản lý, giám sát, thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhà nước tại các đơn vị được thực hiện theo đúng các quy định tại các văn bản: Nghị định số 25/2010/NĐ-CP, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2013/NĐ-CP, Nghị định 71/2013/NĐ-CP, Quyết định 36/2014/QĐ-TTg, Điều lệ của Tổng công ty và các văn bản khác của Nhà nước.

Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung giám sát. Bao gồm: Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại; Giám sát việc chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật; Giám sát tình hình bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp; Giám sát tình hình thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các công ty thành viên; tình hình lao động, quản lý nhân sự cấp cao, lương thưởng..

Tổng công ty và các công ty thành viên luôn tuân thủ quy định pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản, bảo toàn phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp; thực hiện việc trích lập quỹ tiền lương, chế độ chi trả lương, thưởng theo đúng quy định đảm bảo được quyền lợi và tiền lương cho người lao động.

Về báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty thành viên, theo đánh giá của các công ty kiểm toán  thì báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với các chỉ tiêu phản ánh trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Tổng công ty đã được Đoàn giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính thực hiện giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015. Đoàn đã đánh giá cao công tác quản lý tài chính và thực hiện các quy định của nhà nước về giám sát tài chính của Tổng công ty và ghi nhận tại biên bản làm việc ngày 24/9/2015.

Tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng

Cũng trong năm 2015, Tổng công ty và các công ty thành viên đã tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong các Đảng Bộ tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng và lễ kỷ niệm ngày thành lập chẵn năm của Tổng Công ty VNCC – kỷ niệm 60 năm thành lập, Công ty USCO – kỷ niệm 55 năm thành lập, Công ty NAGECCO – kỷ niệm 40 năm thành lập và CIC, INCOSAF – kỷ niệm 25 năm thành lập.

Tăng cường các hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên

Công đoàn và Đoàn thanh niên của các Công ty thành viên trong Tổng Công ty tăng cường các hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên, phối hợp tổ chức – giao lưu, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Một số hoạt động điển hình như: tham gia hội diễn cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015; giao lưu giải Tennis kỷ niệm 60 năm VNCC

 1. Phương hướng kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020:

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2015 dự báo tình hình trong nước, thế giới, yêu cầu phát triển cũng như định hướng tái cơ cấu, thoái vốn của Tổng công ty trong giai đoạn 2016-2020, Tổng công ty tổng hợp, xây dựng kế hoạch 2016 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 theo đề xuất của các công ty thành viên.

Các mục tiêu nhiệm vụ chính trong năm 2016:

 • Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 như Đề án tái cơ cấu Ngành.
 • Hoàn thành cổ phần hóa VNCC; hoàn thành bàn giao vốn sang công ty cổ phần tại  USCO và INCOSAF.
 • Hoàn thành thoái vốn đầu tư tại Lilama Land và công ty địa ốc Tân Cảng.
 • Triển khai dự án trụ sở Tổng công ty và một số dự án đầu tư đã được Bộ Xây dựng chấp thuận tại các công ty thành viên.
 • Áp dụng mạnh hơn, sâu rộng hơn khoa học công nghệ vào sản xuất; Tăng cường đào tạo nâng cao, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ nhân viên.

Triển khai thực hiện chương trình hành động banh hành theo Quyết định 953/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng theo Quyết định 134/2015 của Thủ tướng Chính phủ:

 1. Về mục tiêu đến năm 2020: thực hiện theo Quyết định 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
  • Lĩnh vực tư vấn xây dựng và thi công xây lắp đạt trình độ ngang tầm các nước trong khu vực, trong đó một số sản phẩm ngang tầm với các nước phát triển trên thế giới (xây dựng các nhà cao tầng, đường cao tốc, các nhà máy điện công suất lớn…), mức tăng trưởng bình quân hàng năm của tư vấn từ 10 – 15%, của xây lắp từ 8 – 12%.
 2. Định hướng phát triển lĩnh vực tư vấn xây dựng:
  • Tạo bước đột phá trong lĩnh vực tư vấn xây dựng từ quan điểm, cách làm, mô hình phát triển, trình độ quản lý, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, sự hiểu biết môi trường pháp lý ; đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, công bằng và minh bạch giữa các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, kể cả tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài.
  • Đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng tư vấn quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, có tính toán các nguồn lực thực hiện, đề án quy hoạch phải thực sự đi trước một bước và có tính khả thi cao, làm cơ sở cho việc kế hoạch hóa đầu tư và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.
  • Hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn giỏi, có đủ năng lực thiết kế, giám sát, quản lý dự án đối với các công trình dân dụng cao trên 40 tầng, công trình công cộng, công trình hạ tầng quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp; tham gia vào lĩnh vực tư vấn điện hạt nhân, năng lượng tái tạo; tham gia tổng thầu EPC các dự án giao thông, năng lượng điện, thủy lợi, công trình công nghiệp khác.
  • Áp dụng và làm chủ phần mềm,thiết bị công nghệ và kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, quản lý xây dựng và kinh tế xây dựng, thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Trong phiên thảo luận, các ý kiến của đại diện các công ty thành viên đều nhất trí với nội dung báo cáo và đưa ra một số vấn đề cần quan tâm như ổn định và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mở rộng dịch vụ tư vấn; phát triển thị trường nước ngoài…

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đặng Kim Khôi chúc mừng kết quả hoạt động sản xuất năm 2015 và ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của tập thể cán bộ nhân viên toàn Tổng Công ty. Nhìn lại kết quả sản xuất kinh doanh của từ năm 2010 đến nay cùng với tín hiệu của thị trường đang phục hồi, theo ông, kết quả cho thấy chúng ta “tin tưởng và lạc quan vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của thị trường”. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh: chúng ta cũng vẫn luôn tập trung, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng thời tăng cường hợp tác chia sẻ nguồn nhân lực giữa các công ty trong nhiều dự án để sử dụng và phát triển nguồn nhân lực một cách hiệu quả; Tổ chức triển khai hệ thống các Nghị định, thông tư, văn bản đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn, chế độ báo cáo của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Tổng Giám đốc tin tưởng với đà tăng trưởng này, các công ty thành viên và Tổng Công ty hoàn toàn có thể hoàn thành tốt kế hoạch năm 2016 và chúc tập thể cán bộ nhân viên toàn Tổng Công ty năm 2016 sức khỏe và thành công.

Đại diện Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu chúc mừng thành công của hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty năm 2015. Tổng Công ty VNCC đã thể hiện vai trò truyền thống là đơn vị tư vấn đầu tiên của đất nước với bề dày 60 năm xây dựng và phát triển, phát huy truyền thống ấy, hiện nay, Tổng Công ty VNCC cũng luôn là lá cờ đầu của ngành Xây dựng và là đơn vị tư vấn xây dựng hàng đầu của Việt Nam. Để duy trì vị thế ấy, theo Vụ trưởng, trong thời gian tới, Tổng Công ty cần mở rộng và phát triển những lĩnh vực, dịch vụ mới bên cạnh những lĩnh vực, dịch vốn đã là thế mạnh truyền thống. Cùng với đó là mở rộng thị trường nước ngoài, xây dựng năng lực cạnh tranh với các tổ chức tư vấn quốc tế. Đó là những mục tiêu chung, mục tiêu chiến lược cho sự phát triển trong thời gian tới, trên cơ sở đó, Tổng Công ty cần có những mục tiêu, kế hoạch cụ thể và giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu đó.

Thay mặt Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Thị Duyên cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan Văn phòng, Đảng – Đoàn, các Cục, các Vụ với Tổng Công ty trong thời gian qua. Tổng Công ty tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý của Bộ Xây dựng để xây dựng kế hoạch chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Hội đồng thành viên gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, các Cục – Vụ – Viện lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Chúc tập thể cán bộ công nhân viên toàn Tổng Công ty và gia đình một năm sức khỏe và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm mới.

Năm 2015 sắp đi qua, những thành công của năm 2015 sẽ không chỉ là động lực mà còn tạo đà phát triển cho năm mới với kỳ vọng một năm 2016 tiếp tục thành công và thành công hơn. 

Bài và Ảnh: Ban Quản trị

 

Một số hình ảnh Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu: Tổng Công ty VNCC đã thể hiện vai trò truyền thống là đơn vị tư vấn đầu tiên của đất nước với bề dày 60 năm xây dựng và phát triển, phát huy truyền thống ấy, hiện nay, Tổng Công ty VNCC cũng luôn là lá cờ đầu của ngành Xây dựng và là đơn vị tư vấn xây dựng hàng đầu của Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Thị Duyên: tin tưởng năm 2016, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm mới.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đặng Kim Khôi: “tin tưởng và lạc quan vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của thị trường”.

CCBM: mạnh dạn mở rộng đầu tư với đối tác nước ngoài

Coninco: đảm bảo quyền lợi người lao động để xây dựng lòng tin và sự trung thành

CDC: thành công trong các cuộc thi tuyển phương án kiến trúc là tín hiệu đáng mừng

CIC: Năm bội thu với doanh thu vượt gần 200% kế hoạch

Nagecco: ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế với phần mềm Revit và BIM để nâng cao năng suất chất lượng

Viwase: Năm đầu CPH mang lại thành công

USCo: Mở rộng tư sau cổ phần hóa

Incosaf: Cổ phần hóa – những câu hỏi đã có lời giải – thành công

VCC: Gắn thương hiệu với lĩnh vực dịch vụ thế mạnh.