Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng 20/1/2014, tại hội trường Tổng công ty VNCC đã diễn ra Hội nghị tổng kết Hoạt động SXKD 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014 của Tổng công ty VNCC.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Mỹ Linh, Chủ tịch công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Trần Thị Lựu, đại diện lãnh đạo một số vụ tới tham dự Hội nghị.

W002

W003

W004

Thành phần Hội nghị có Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Tổng Công ty, lãnh đạo các Công ty thành viên, lãnh đạo các phòng ban Tổng Công ty và Công ty thành viên và Nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012 Nguyễn Đăng Cấn.

Khép lại năm 2013 với bộn bề khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường tư vấn xây dựng nói riêng, Tổng công ty và các công ty thành viên vẫn nỗ lực, quyết tâm và đã hoàn thành kế hoạch, ổn định thu nhập của CBCNV toàn Tổng Công ty.

Năm 2013, theo Báo cáo Hoạt động SXKD hợp nhất, toàn Tổng công ty đạt giá trị sản xuất 1.173,5 tỷ đồng, bằng 101,0%  so với kế hoạch đề ra; Doanh thu đạt 998,9 tỷ đồng, bằng 102,2% so với kế hoạch; Lợi nhuận đạt 64,5 tỷ đồng, bằng 100,8% so với kế hoạch. Nổi bật trong số các công ty thành viên có Công ty INCOSAF và Công ty CIC đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong đó: Incosaf đã vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất (129%), doanh thu (127,8%), lợi nhuận (215,6%; CIC vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất (132,7%), doanh thu 111,2%, lợi nhuận (113,3%);

Về đầu tư, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hạn chế đầu tư ngoài ngành, thoái vốn khỏi lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, Tổng công ty và các công ty thành viên đã rà soát lại các danh mục đầu tư, một số dự án đầu tư bất động sản của các công ty thành viên tạm thời dừng lại.

Về tình hình tài chính, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của Tổng công ty và các công ty thành viên vẫn lành mạnh, các đơn vị đều kinh doanh có lãi. Tổng công ty đã hoàn thành việc rà soát việc lập Báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2012 gửi Bộ Xây dựng, Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính.

Về triển khai Đề án tái cơ cấu và các văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản mới của Nhà nước, thực hiện Quyết định 929/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 05/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2012-2015 (có tính đến năm 2020), Tổng công ty đã tiến hành sắp xếp mô hình tổ chức Công ty mẹ; sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty; báo cáo Bộ Xây dựng về thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng theo yêu cầu tại văn bản số 1479/BXD-KHTC ngày 18/7/2013 của Bộ Xây dựng đối với việc thoái vốn tại 03 công ty APECO, Tân cảng và LILAMA LAND; triển khai đề án tái cơ cấu tại các công ty thành viên, xây dựng phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp kinh doanh về chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng và bất động sản;

Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Tổng Công ty đã chỉ đạo sâu sát đối với các công ty TNHH MTV, các phòng ban chức năng và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần nhằm triển khai các văn bản quy định mới của nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước; Triển khai xây dựng lại Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020; tiến hành các thủ tục cổ phần hóa hai công ty USCO và INCOSAF theo đúng nội dung, trình tự các bước công việc trong quy trình chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo đúng tiến độ đề ra.

Ngoài ra, Tổng Công ty và các Công ty thành viên đã nghiêm túc triển khai các biện pháp cắt, giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm chi phí quản lý.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014

Trên cơ sở dự báo năm 2014 vẫn còn rất nhiều khó khăn, Tổng công ty và các công ty thành viên xây dựng kế hoạch năm 2014 với mục tiêu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định lực lượng lao động với các chỉ tiêu kế hoạch: Giá trị sản xuất: 1.026,0 tỷ đồng; Doanh thu: 892,0 tỷ đồng; Lợi nhuận: 45,8 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đã thông qua các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2014. Đại diện lãnh đạo các công ty thành viên nhất trí với nội dung báo cáo và kế hoạch 2014.

 

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi đã có ý kiến thảo luận một số nhiệm vụ và biện pháp triển khai kế hoạch năm 2014. Tổng Giám đốc tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể CBCNV, Tổng Công ty sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng Giám đốc cũng gửi lời chúc tết tới toàn thể CBCNV Tổng Công ty và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh biểu dương sự nỗ lực của tập thể CBCNV Tổng Công ty vượt qua khó khăn chung để hoàn thành kế hoạch năm 2013. Tổng Công ty cũng cần sớm hoàn thành công tác cổ phần hóa công ty thành viên, giảm sự lệ thuộc vào nguồn vốn nhà nước, tạo sức mạnh cạnh tranh. Thứ trưởng cũng chỉ đạo, trong năm 2014, Tổng Công ty cần tập trung vào đề án tái cơ cấu; công tác cổ phần hóa công ty thành viên; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng trao cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 5 công ty có thành tích xuất sắc năm 2013: Công ty mẹ VNCC, Công ty Coninco, Công ty VCC, Công ty VIWASE, Công ty INCOSAF.

W014

Nhân dịp năm mới, thứ trưởng Phan Mỹ Linh chúc CBCNV Tổng Công ty năm mới sức khỏe, thành công.

W015

Thay mặt Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo và tập thể CBCNV Tổng Công ty, chủ tịch HĐTV Nguyễn Thị Duyên cảm ơn thứ trưởng Phan Mỹ Linh, chúc thứ trưởng cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng một năm mới sức khỏe, thành công. Chủ tịch cũng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Bộ Xây dựng đối với Tổng Công ty, CBCNV Tổng Công ty sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong năm 2014.

Hội nghị kết thúc trên tinh thần nhất trí của tất cả các công ty thành viên Tổng công ty tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD 2014 đã đề ra.

W001

W005

W006

Chủ tịch HĐQT Công ty Viwase Nguyễn Như Hà: … đón nhận sự thu hẹp trong lĩnh vực tư vấn để tập trung vào những mảng dịch vụ cốt lõi…

W007

Chủ tịch HĐQT – TGĐ Công ty Coninco Nguyễn Văn Công: … bí quyết đảm bảo nguồn vốn vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường là liên tục kiểm soát dòng tiền về để duy trì nguồn tài chính, ổn định sản xuất và đời sống CBCNV

W010

Giám đốc Công ty CCBM Nguyễn Khánh Hà: … độc canh độc cư về mảng VLXD trong VC Group nhưng đối mặt với cạnh tranh lớn từ bên ngoài…

W008

Chủ tịch – Giám đốc Công ty Incosaf Lê Phú Hải: … tập trung vào những dịch vụ thế mạnh, truyền thống (kiểm định an toàn, xây dựng) mang đến thành công…

W009

Bài và ảnh: Thanh Thảo – Trọng Hùng