Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng 21/1/2014, Công ty mẹ VNCC đã tổ chức Hội tổng kết Hoạt động SXKD 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014. Tham dự Hội nghị có Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Lãnh đạo các các phòng ban, đơn vị trực thuộc Tổng công ty cùng toàn thể các CBCNV đạt thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất và các hoạt động khác năm 2013.

Một năm nữa lại qua đi với bộn bề khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường tư vấn xây dựng nói riêng. Mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, nhiều chủ đầu tư vẫn không có khả năng tiếp tục triển khai dự án và trở thành con nợ của các doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp tư vấn, doanh thu tiền về tư vấn giảm mạnh ảnh hưởng đến đời sống cán bộ nhân viên.

Trong năm 2013, Tổng công ty thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng trong điều kiện kinh tế xã hội có khó khăn, thị trường công việc bị thu hẹp. Tổng công ty vừa phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, vừa phải thực hiện đề án tái cơ cấu với nhiều nhóm việc lớn (điều chỉnh chiến lược, cổ phần hóa, hoàn thiện các quy chế, rà soát thoái vốn ngoài ngành, kiểm tra của Thanh tra Bộ Xây dựng,…) đồng thời triển khai, cập nhật nhiều quy định pháp quy mới, thực hiện báo cáo đối với các cơ quan quản lý trong năm 2013 tăng đột biến nhiều hơn năm 2012.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Công ty mẹ VNCC có giá trị sản xuất đạt 215 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch đề ra và 105% so với năm 2012; doanh thu đạt 184,5 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch đề ra và 103% so với năm 2012, lợi nhuận đạt 29 tỷ đồng, bằng 100%  so với kế hoạch đề ra và 100% so với năm 2012.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã trực tiếp báo cáo tình hình SXKD của đơn vị mình, đồng thời nêu rõ những thành quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Các văn phòng có kết quả SXKD nổi bật là Văn phòng Cơ điện (Giá trị tìm việc đạt 229% so với kế hoạch, Giá trị tiền về Hợp đồng đạt 166% so với kế hoạch), Chi nhánh VNCC TP Hồ Chí Minh (Giá trị tìm việc đạt 108% so với kế hoạch), Văn phòng Quy hoạch – Hạ tầng (Giá trị tìm việc đạt 107%).

W023

Bà Dương Thị Kiều Anh – Giám đốc chi nhánh VNCC tại TP Hồ Chí Minh báo cáo tình hình SXKD của đơn vị tại Hội nghị.

W002

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Giám đốc VPKT3 báo cáo Hội nghị

W003

Ông Đặng Thanh Hài – Giám đốc Văn phòng Cơ – Điện – Nước – Môi trường báo cáo tại Hội nghị

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, do thị trường tiếp tục còn nhiều khó khăn nên Tổng công ty tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tiếp tục triển khai thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty và Tổ hợp VC Group; cổ phần hóa hai công ty con là USCO và INCOSAF; chuẩn bị công tác cổ phần hóa VNCC; tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác tiếp xúc các nhà đầu tư, phát triển dự án, mở rộng thị trường; thực hiện có chất lượng và tiến độ các hợp đồng đã ký kết; quan tâm hơn những lĩnh vực mới như: quy hoạch, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan, cảng biển,…; Tăng cường hoạt động Marketing nhằm khai thác và mở rộng thị trường; thực hiện các biện pháp đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên; tăng cường năng lực của Tổng công ty trong sáng tác kiến trúc, đào tạo và đào tạo lại, đầu tư phần mềm và cơ sở vật chất; đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh lý, thu hồi công nợ; tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

W014

W017

W022

Tại Hội nghị, Tổng công ty đã tuyên dương và trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013:

–         Các đơn vị có giá trị thu hồi vốn lớn: VPKT1, VPDA, VPKT5, VPKC2, VPKT4, VPKT3, Chi nhánh TVGS;

–         Các đơn vị có nhiều nỗ lực trong phát triển thị trường: Chi nhánh Miền Nam, VPKT3, VP Quy hoạch – Hạ tầng.

–         Các đơn vị có nhiều thành tích trong sáng tác, sáng kiến, xây dựng đơn vị, tổ chức thực hiện: Nhóm KTS của VPKT3, Chi hội KTS, VPKC1, Văn phòng Tổng công ty, Phòng Tổ chức & Phát triển nguồn nhân lực, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch & Đầu tư, Nhóm KTS Tổ dự án thực hiện phương án trụ sở Kiểm toán nhà nước, Nhóm KTS – KS (VPKT5) triển khai dự án Nhà ga T1 mở rộng,  Nhóm KTS– KS (VPKT4) triển khai dự án VTV, Nhóm KTS– KS (VPDA) triển khai dự án Nhà ở thu nhập thấp Đặng Xá 2;

–         Nhóm, cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong năm 2013: Nguyễn Khắc Tâm (VPKC1): tích cực trong đào tạo nội bộ, Đỗ Ngọc Liên (VP Tổng công ty): tích cực trong công tác triển khai thực hiện văn bản pháp luật, phòng chống tham nhũng, Nhóm KTS: Vũ Hồng Thủy, Ngô Thị Vân, Phạm Minh Đức (VPDA): Đào tạo đúc rút kinh nghiệm trong thiết kế bệnh viện.

Phát biểu Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Thị Duyên biểu dương tinh thần làm việc và nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 của toàn thể CBCNV Công ty mẹ.  Chủ tịch cũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng và nỗ lực của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV Công ty mẹ VNCC sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD 2014 đã đề ra.

W001

Một số hình ảnh Tổng công ty trao phần thưởng tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2013:

W025

W012

W011

W009

W008

W007