Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2010, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

APR 29/01/2010

Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2010, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Hội nghị năm nay, ngoài các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty, lãnh đạo các đơn vị còn có sự tham dự của rất nhiều những cán bộ, nhân viên có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, năm 2009, Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 40% đến 90% trên tất cả các chỉ tiêu và có 11/13 đơn vị đã hoàn thành cả ba chỉ tiêu kế hoạch.

TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2009

Thực hiện năm 2009

Thực hiện 2009/ Kế hoạch 2009

Thực hiện 2009/ Thực hiện 2008

1

Tổng giá trị sản xuất

137 tỷ

186 tỷ

136 %

119 %

2

Tổng doanh thu

95 tỷ

140,9 tỷ

148 %

130 %

3

Lợi nhuận trước thuế

13 tỷ

25 tỷ

192 %

176 %

4

Nộp ngân sách

12 tỷ

18,5 tỷ

154 %

122 %

5

Tỷ suất lợi nhuận từ dịch vụ sản xuất trên doanh thu sản xuất

12,4 tỷ

6

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

32,9 tỷ

Năm 2009, Tổng Công ty ký được 279 hợp đồng tư vấn với tổng giá trị sản lượng hợp đồng là 261,6 tỷ đồng.

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu từ hoạt động dịch vụ sản xuất đạt 12,4% (cao nhất từ trước đến nay). Đây cũng là mức cao nhất trong các Công ty thành viên của Tổ hợp VC Group.

Năm 2009, Tổng Công ty tham gia thi tuyển phương án kiến trúc 20 công trình. Kết quả 10 phương án được giải thưởng trong đó có 06 phương án được chọn để ký hợp đồng tư vấn thiết kế; 04 phương án không được giải và 10 phương án chưa có kết quả. Công tác thi tuyển kiến trúc đã đạt tỷ lệ 50 % đạt giải trong các cuộc thi.

Công tác tuyển dụng và đào tạo:

Tổng Công ty đã tuyển dụng 45 sinh viên mới tốt nghiệp. Phối hợp với Khoa quản trị kinh doanh – Đại học quốc gia Hà Nội mở lớp đào tạo Quản trị doanh nghiệp cho các cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty và trưởng phó phòng các đơn vị thuộc tổ hợp VC Group.

Công tác tin học và quản trị mạng cũng đã có nỗ lực trong việc ứng dụng tin học trong quản trị và hoạt động sản xuất. Tổng Công ty đã ký hợp đồng mua bản quyền phần mềm thiết kế để trang bị cho các đơn vị trong VNCC. Khảo sát và báo cáo

Năm 2009, Tổng Công ty cũng đã phối hợp với công ty CDC, công ty Nagecco để tham tổ chức gian hàng chung đại diện cho Tổ hợp VC Group tham dự triển lãm Kiến trúc Viêt Nam VietArc’2009 và tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu Logo thống nhất chung cho Tổ hợp để phát triển công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu. Diễn đàn VNCC cũng chính thức hoạt động từ ngày 26/01/2010 để tạo ra một môi trường trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và là một sân giao lưu văn hoá tinh thần cho cán bộ nhân viên.

Hoạt động đoàn thể với nhiều phong trào sôi nổi như: tham gia mùa hè tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” do đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức; tổ chức chương trình giao lưu với Đoàn TN các công ty thành viên trong Tổ hợp VC Group; tổ chức giải bóng đá VNCC Cup 2009; đạt Giải nhất Liên hoan văn nghệ quần chúng cơ quan Bộ Xây dựng 2009…

Bên cạnh những thành công đã đạt được trong năm 2009, Hội nghị cũng đã nêu ra một số mặt công tác chưa hoàn thành tốt như: công tác đàm phán hợp đồng, chất lượng hồ sơ bản vẽ, công tác kiểm hồ sơ, tiến độ hợp đồng… và cũng đã đề ra những biện pháp để khắc phục những mặt còn tồn tại.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi đã đưa ra 11 vấn đề trọng tâm trong năm 2009 và phân tích rõ những thành công và tồn tại của từng vấn đề, xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho năm 2010.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, chủ tịch Nguyễn Đăng Cấn đã đề ra 5 nhiệm vụ chính cho kế hoạch năm 2010 và chúc toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty một năm mới thành công.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi với những thành công đạt được của năm 2009 và những kỳ vọng mới cho năm 2010.