Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Tình hình kinh tế thế giới trong 6 tháng vừa qua có nhiều khởi sắc nhờ triển vọng phục hồi từ các nền kinh tế lớn, nhưng tốc độ còn chậm và nhiều yếu tố khó lường, hoạt động tài chính và tiền tệ diễn biến phức tạp tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta. Tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm ước tính tăng 5,1%; thấp hơn so với cùng kì năm 2016.

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty đã và đang tập trung nguồn lực để đảm bảo hoạt động sản xuất cũng như quản lí, đồng thời thực hiện kế hoạch và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần.

 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017

Đến hết quý Quý II, các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ – VNCC đều có kết quả hoạt động kinh doanh tương đối tốt. Các đơn vị có sản lượng tìm việc đạt và vượt kế hoạch đề ra chiếm đa số như VPKT1, VPKT4, VPKC2 đã vượt kế hoạch năm từ trên 10% đến 70%

Công ty mẹ đã kí được các hợp đồng với tổng giá trị 208.2 tỷ đồng đạt 64.5%, giá trị sản xuất 152,4 tỷ đạt 57,3%, doanh thu 158,6 tỷ đồng, đạt 62,2% so với kế hoạch. Lĩnh vực thế mạnh của Tổng công ty đến nay là Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tư vấn thiết kế (chiếm 90,48%).

Ban lãnh đạo Tổng công ty đang tập trung khai thác, tìm kiếm đối tác, hỗ trợ các đơn vị trong tìm kiếm công việc, ký kết nhiều hợp đồng, tiêu biểu trong số đó là hợp đồng TKCS, TKKT phần mềm kiến trúc; TKKT, BVTC phần kết cấu và cơ điện Tòa tháp đôi Twin Tower Skybridge thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire tại Đà Nẵng với giá trị 20.04 tỷ đồng.

Ngoài ra, các phòng ban chức năng của Tổng Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban lãnh đạo, hỗ trợ các đơn vị sản xuất trong công tác nhân sự, tài chính, hành chính quản trị, rà soát vầ thu hồi công nợ, ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động sản xuất, công tác kế hoạch, công tác ISO, thực hiện quy chế nội bộ, marketing và phát triển thị trường.

Đặc biệt, công tác cổ phần hóa đã được Tổng công ty nghiêm túc thực hiện theo công văn của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đăng kí giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với doanh nghiệp cổ phần hóa. Việc đăng kí công ty đại chúng, cấp chứng chỉ lưu ký tập trung và đăng kí giao dịch cổ phiếu của VNCC đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận. Ngoài ra, Tổng công ty đã thực hiện đúng nghĩa vụ là Công ty đại chúng, công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán nhằm thực hiện minh bạch, công khai tài chính. Cổ phiếu của Tổng công ty sẽ chính thức lên sàn UPCoM vào ngày 17/7 tới đây.

Phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Hội nghị cũng đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm cho Tổng Công ty với nhiều công tác cần được triển khai, chú trọng.

Các đơn vị cần tích cực tìm kiếm công việc mới đồng thời tập trung triển khai tốt những hợp đồng đã kí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017; hoàn thành xây dựng trụ sở và chuyển về trụ sở mới; hoàn thành công tác bàn giao doanh nghiệp; tái cấu trúc, rà soát công nợ và hợp đồng, tiến tới cổ phần hóa một số đơn vị trực thuộc như Chi nhánh TP HCM và Trung tâm Miền Nam. Việc chuyển về trụ sở mới sẽ diễn ra vào cuối tháng 9/2017 theo từng phân đoạn đúng như kế hoạch đề ra, đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty.

Công tác nhân sự cần được các đơn vị tiếp tục kiện toàn, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021; hoàn thiện các quy chế, quy định; đánh giá cán bộ năm 2017 đối với các chức danh lãnh đạo và Người đại diện vốn của Tổng Công ty.

Việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cần được tiến hành trong năm 2017. Theo yêu cầu của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), quá trình chuyển đổi phải hoàn thành trước 14/9/2018. Để thực hiện công tác chuyển đổi, những công việc như tổ chức đào tạo nhận thức và chuyển đổi, chỉ định lại danh sách nhân sự tổ ISO, xây dựng lại hệ thống quản lí chất lượng,… cần được gấp rút triển khai.

Phiên thảo luận, trao đổi ý kiến

Cũng tại Hội nghị, phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với phần trao đổi ý kiến của các đơn vị và phòng ban chức năng trong các hoạt động phối hợp triển khai công việc và những vấn đề còn vướng mắc cần hỗ trợ tháo gỡ.

VPKT2: Định hướng phát triển KHCN, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án giáo dục.

VPKT4: Bổ sung nhân lực nhằm đẩy mạnh chất lượng triển khai dự án.

VPQHHT: Nhân sự cần tự hoàn thiện, quan trọng chất lượng hơn số lương.

 

VPKC2: Mong muốn các VPKT phối hợp chia sẻ công việc.

VPKC1: Đặt mục tiêu phấn đấu đạt tiêu chuẩn đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm dự án.

VPME: VPME mong muốn được tham gia ngay từ khâu sáng tác kiến trúc.

VPKTDT: Do tính chất liên quan đến kinh tế, VPDT đang cần hỗ trợ quảng bá, tiếp xúc nhà đầu tư, đề nghị các bộ môn thiết kế tuân thủ tiến độ chung.

Đoàn TN: Kiến nghị tổ chức những hoạt động chào mừng VNCC về trụ sở mới, tổ chức những sự kiện gắn kết các đơn vị; giới thiệu lịch sử Tổng công ty đối với các đoàn viên thanh niên trẻ.

P.KHĐT: Cần tăng cường và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị kế hoạch từ cấp Tổng Công ty tới đơn vị sản xuất.

P.TCKT: Vấn đề thời hạn lập báo cáo tài chính, thu hồi báo cáo công nợ cần được quan tâm hơn.

P.M&PTTT: Những khó khăn do mới thành lập và phấn đấu thực hiện tốt vai trò hỗ trợ.

P.TC&PTNNL: Một số ý kiến về công tác quản trị nhân sự và tuyển dụng.

P.TGĐ-UVHĐQT Trần Bình Trọng: Cần lưu ý hơn nữa vấn đề tư cách pháp lí, đặc biệt với nhưng công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước, công trình vốn BT. Nâng cao vị thế của Tổng công ty trong đàm phán hợp đồng, chứng minh năng lực và dung những lợi thế đàm phán đó để cải thiện chất lượng công trình.

P.TGĐ-UVHĐQT Nguyễn Lâm Cường: Cần cẩn trọng, không thỏa hiệp trong vấn đề sử dụng phần mềm.

Tổng Giám đốc Trần Đức Toàn chủ trì phiên thảo luận. Sau khi lắng nghe những trao đổi của các đơn vị, chia sẻ những trăn trở trong công việc làm nghề và sáng tác, phê bình sự chậm trễ, bị động trong lĩnh vực hoạt động nội bộ. Ông đã đưa ra một số giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý doanh nghiệp như tăng cường trao đổi giữa các phòng ban chức năng, hợp tác phối hợp giữa các đơn vị sản xuất, phân rõ phạm vi trách nhiệm của các bộ môn, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án để đảm bảo tốt tiến độ dự án… Trong thời gian tới còn nhiều việc cần triển khai, nhiều sự kiện lớn sắp diễn ra, cần có sự chủ động trao đổi ý kiến, ý tưởng, trên tinh thần cầu thị để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong năm 2017.

Chỉ đạo kết thúc Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Thân Hồng Linh chúc mừng những thành công mà các đơn vị, cá nhân trong VNCC đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong công tác đảm bảo sự ổn định và chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động… Ông đề nghị cần đổi mới cách làm việc một cách thực chất, cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn nữa các báo cáo, tham luận để chỉ rõ những vấn đề còn đang tồn tại; giữa các đơn vị trong Tổng công ty cần phối hợp chặt chẽ, chia sẻ công việc vì mục tiêu chung, tập trung trí tuệ tập thể. Chủ tịch tin tưởng vào một kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị và toàn Tổng Công ty giai đoạn 6 tháng cuối năm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2017.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự quyết tâm và cố gắng hết mình của các cá nhân, tập thể, Tổng Công ty sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch đề ra trong năm đầu tiên sau cổ phần hóa doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại hội nghị: