Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng ngày 20/7, tại Hội trường số 1 – trụ sở Công ty VCC, đã diễn ra Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của tổ hợp VC Group.

Dự hội nghị có ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Đức Toàn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng lãnh đạo các công ty thành viên, công ty liên kết trong VC Group và các đại diện Công ty TMCP Viglacera với tư cách khách mời.

Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tổ hợp

Sáu tháng đầu năm Tổng Công ty và các đơn vị thành viên bám sát và đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 890.88 tỉ đồng, đạt 60,46% kết hoạch, trong đó: giá trị kinh doanh hợp nhất đạt 625.20 tỉ đồng, đạt 66.19% kế hoạch; doanh thu 772.86 tỉ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 493.76 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 42.6 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận hợp nhất đạt 25 tỉ đồng. Nộp ngân sách 70.19 tỉ đồng, nộp ngân sách hợp nhất đạt 44.93 tỉ đồng; giá trị hợp đồng trong năm đạt 987,84 tỉ đồng, bằng 100.5% cùng kì năm trước.

Năm 2017 là năm đầu tiên Tổng Công ty thực hiện nghĩa vụ là công ty đại chúng, việc kiểm toán xét báo cáo bán niên 2017 là bắt buộc. Một số Công ty thành viên đã và đang thực hiện công tác kiểm tra quyết toán thuế, đảm bảo thực hiện theo các quy định tài chính của Nhà nước. Theo hội nghị cổ đông thường niên năm 2017 của các công ty thành viên, tổng công ty đã thực hiện việc ghi nhận cổ tức năm 2016 với tổng số tiền cổ tức hạch toán 10.394.977.127 đồng.

Ngoài ra, các công tác đầu tư xây dựng, công tác thị trường và trao đổi thông tin; công tác sau cổ phần hóa và xây dựng đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 cũng đang được đẩy mạnh triển khai. Đáng chú ý, Công ty mẹ đã hoàn thiện công tác chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần và bàn giao trong quý II. Việc đăng kí Công ty đại chúng và giao dịch trên hệ thống UPCoM với 6 công ty (VNCC, VCC, CONINCO, NAGECCO, VIWASE, USCO) đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017. Tổng Công ty và các Công ty thành viên nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Về công tác xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Xây dựng về công tác tái cơ cấu; đảm bảo sự phát triển ổn định của tổ hợp, bảo toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, chuyên gia giỏi và giữ thương hiệu; hoàn thành công tác bàn giao doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần đối với VNCC và USCO.

Tổng Công ty cần nắm vai trò đầu mối, xây dựng và kết nối thông tin thị trường và tổ chức họp toàn Tổ hợp nhằm xây dựng xây dựng nguyên tắc phối hợp và kênh thông tin trao đổi. Ngoài ra, các công tác tài chính kế toán như lập báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán soát xét, chuẩn bị công tác lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế năm 2015-2016 và chi trả cổ tức, các khoản thu khác về Tổng Công ty cần được nhanh chóng triển khai.

Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty – ông  Thân Hồng Linh nhấn mạnh: các thành viên của Tổ hợp VC Group đã có 10 năm hợp tác, làm việc cùng nhau, cần phải gây dựng niềm tin giữa các thành viên để chia sẻ thông tin, cơ hội. Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng về lộ trình thoái vốn sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty, cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết bám sát chủ trường, các công ty thành viên, liên kết cũng cần xem xét tham mưa cho Tổng Công ty phương án tối ưu để động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên trong công ty mua cổ phần góp phần đảm bảo được lợi ích, quyền lợi của họ sau nhiều năm cống hiến cho công ty. Tuy nhiên, việc thực hiện thoái vốn phải có kế hoạch cụ thể, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư cũng như chủ sở hữu, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên, giữ được thương hiệu doanh nghiệp tư vấn của VC Group.

Ông Trần Đức Toàn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho rằng: cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc chia sẻ thông tin thị trường giữa các công ty thành viên trong Tổng Công ty để phát huy được sức mạnh tập thể, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các dự án lớn, tổng thầu tư vấn. Theo ông, việc làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ là cơ hội rất lớn đối với các thành viên trong Tổ hợp tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để khai thác tối đa cơ hội này…

Các đại biểu đại diện cho các Công ty cũng đưa ra những kế hoạch, kiến nghị về vấn đề tái cơ cấu, thay đổi cơ cấu vốn nhà nước đối với Tổng Công ty và các thành viên trong Tổ hợp. Nhiều ý kiến đưa ra phương án, lộ trình, tỷ lệ vốn sở hữu nhà nước đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Thân Hồng Linh cám ơn những chia sẻ, đóng góp của các đại diện các Thành viên của Tổ hợp, đề nghị sau Hội nghị, cần tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận kĩ hơn về những vấn đề còn vướng mắc, đặc biệt là lộ trình tái cơ cấu.

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm toàn tổ hợp đã hoàn thành và một số chỉ tiêu cụ thể còn vượt mức kế hoạch đề ra. Đây là tín hiệu đáng mừng để không chỉ tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên Tổng Công ty và các Công ty thành viên mà còn các nhà đầu tư đặt niềm tin và kỳ vọng một kết quả thành công của cả năm 2017.