Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Ngày 11/7, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cùng Trưởng, phó các phòng thuộc Khối Chức năng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn... đã đến tham dự Hội nghị.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VNCC

Tình hình kinh tế – xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được cải thiện theo đà tăng trưởng của năm 2017, tuy nhiên cũng đối mặt với một số rủi ro, thách thức, tiêu biểu là mức lạm phát ngày càng tăng cao. Trong mắc tăng trưởng của toàn nền kinh tế, ngành xây dựng duy trì được mức tăng trưởng khá với tốc độ 7,93%.

Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ hợp VC Group cũng như Tổng công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định.

Tổng giá trị sản xuất của VC Group là 887,09 tỷ đồng, đạt 55,39% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 44,9 tỷ đồng, đạt 61,7% kế hoạch. Về công ty mẹ VNCC, sản lượng tìm việc tăng 4,2% so với cùng kì 2017, giá trị sản xuất 153,03 tỷ, doanh thu 143,17 tỷ đồng, loại hình dịch vụ chủ yếu vẫn tập trung vào tư vấn thiết kế; chiếm 80,44%. Để hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm công việc, Ban lãnh đạo đã tiếp cận các khách hàng mới như Charmvit, MIK Group, Thai Group… cũng như các tư vấn nước ngoài (tiêu biểu là NACO của Hà Lan và DOHWA từ Hàn Quốc); song song với việc tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các chủ đầu tư truyền thống như Vingroup, Sun Group, BRG…

Ảnh: PTGĐ Nguyễn Lâm Cường đọc tóm tắt báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của VNCC

Về công tác thực hiện quy chế nội bộ, Tổng công ty đã ban hành quy định giao khoán mới, tiến hành sửa đổi Hệ thống ISO 9001:2015, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chức năng. Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập trung bình của người lao động VNCC đạt khoảng 10,6 triệu đồng/tháng, giảm khoảng 1 triệu đồng/tháng so với cùng kì năm 2017.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, có 9/17 đơn vị có kết quả sản lượng tìm việc và sản lượng thực hiện đạt trên 50%, tiêu biểu là VPKC3, VPKT3, VPKT4, VPKC2, VPKC3, CN TVGS. Tổng giá trị tiền về đạt 39,2% kế hoạch, giá trị tiền thực tế chia cho đơn vị đạt 40,4% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả khả quan, tình hình sản xuất kinh doanh của VNCC còn tồn tại rất nhiều mặt hạn chế. Năng suất lao động vẫn chưa được cải thiện, các đơn vị vẫn trong tình trạng quá tải; công tác kiểm hồ sơ vẫn còn nhiều thiếu sót, một số đơn vị vẫn còn lỗi sau khi kiểm hồ sơ. Nhiều văn phòng vẫn chưa áp dụng công nghệ thiết kế mới vào quản lí, công tác quản lí dữ liệu và xây dựng thư viện vẫn chưa được thực hiện tốt, gây lãng phí và năng suất thấp.

Định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tới

Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ và mục tiêu của Tổng công ty trong thời gian còn lại của năm 2018. Trong 2 quý còn lại, VNCC sẽ tiếp tục tìm kiếm công việc mới, xây dựng, rà soát các công tác đấu thầu, chào giá, tiến tới áp dụng hệ thống manmonth, cũng như các quy chế nội bộ của các đơn vị. Về công tác tài chính kế toán, Tổng công ty sẽ hoàn thành việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Ban lãnh đạo cũng xác định: việc hoàn thành quyết toán thuế giai đoạn 7/10/2016 đến 31/12/2017 theo kế hoạch kiểm tra của Cục thuế thành phố Hà Nội cũng như công tác nghiên cứu, thiết lập KPI đo lường, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên khối chức năng là những việc nội bộ cần gấp rút triển khai.

Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 sẽ được tiếp tục được triển khai. Trong tương lai, VNCC sẽ thực hiện tái cấu trúc một số đơn vị trực thuộc như Chi nhánh HCM và Trung tâm Miền Nam, cũng như thành lập thêm một đơn vị cơ điên mới để phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty tư nay đến 2021 và tầm nhìn đến 2030.

Phiên thảo luận giữa Ban lãnh đạo và các lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty

Phiên thảo luận năm nay được đánh giá là đi vào chiều sâu thực chất và có tính hiệu quả rất cao. Nội dung được Ban lãnh đạo VNCC cũng như lãnh đạo các đơn vị quan tâm nhiều nhất là việc áp dụng manmonth, vai trò, nhiệm vụ và các quy chế liên quan đến vị trí Điều phối dự án, cũng như một số quy chế nội bộ về sử dụng trang thiết bị trong tòa nhà trụ sở VNCC.

TGĐ Trần Đức Toàn phát biểu điều hành phiên thảo luận

VPKT4: Yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao chất lượng Điều phối dự án và đưa ra rất nhiều kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hình thức hồ sơ và chất lượng sản phẩm của VNCC.

PTGĐ Nguyễn Đình Thi: cần có quản lí chặt chẽ hơn nữa chất lượng của các thầu phụ, cũng như một số góp ý quy chế phân chia công việc đối với bộ môn MEP

VPQHHT: khẳng định vai trò của việc áp dụng manmonth, kiến nghị Tổng công ty tổ chức chương trình đào tạo đồng nhất cho các cán bộ kế hoạch

VPKT1: Đề xuất loại bỏ vị trí Điều phối đối với những dự án không quá phức tạp; cần nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ ngay từ các bước đầu của dự án cho CĐT

VPKC2: Đề nghị các VPKT giữ vị trí Chủ nhiệm dự án đối với một số dự án có tính phức tạp cao, đề xuất Tổng công ty xem xét quy trình thực hiện hồ sơ cho các dự án mang tính chất đặc biệt và có yếu tố nước ngoài    

VPKT3: cần thay đổi văn hóa làm việc với CĐT, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị sản xuất của Tổng công ty

Phòng TCKT: Tình hình công tác rà soát, thu hồi công nợ, thông báo về một số nội dung khi Tổng công ty làm việc với cơ quan thuế trong thời gian tới.

Ảnh: Chủ tịch Thân Hồng Linh phát biểu kết thúc Hội nghị.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Thân Hồng Linh ghi nhận những đổi mới, tác phong làm việc thực chất của Ban  Tổng giám đốc cũng như những ý kiến đóng góp tại phiên thảo luận. Ông hoan nghênh sự nỗ lực của của các đơn vị cũng như Ban lãnh đạo trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2018. Chủ tịch cho rằng, các cán bộ quản lí, nhất là khối chức năng cần tiếp tục đổi mới tư duy làm việc nhằm nhanh chóng phát hiện và đề xuất những sáng kiến, giải pháp để khắc phục những sai sót, hạn chế trong công tác điều hành sản xuất, kinh doanh.

Con đường phía trước vẫn còn rất nhiều những khó khăn thử thách, nhưng với sự quyết tâm và cố gắng hết mình của các cá nhân, tập thể, Tổng Công ty sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch đã đề ra.