Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Năm 2020, những thách thức từ đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng rơi vào suy thoái. Ngành xây dựng, thị trường bất động sản bị ảnh hưởng không nhỏ do gián đoạn chuỗi cung cầu, làm đảo lộn kế hoạch kinh doanh, triển khai dự án của các chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản. Mọi hoạt động giao dịch bất động sản bị trầm lắng do thực hiện các biện pháp của Chính phủ về hạn chế di chuyển, cách ly toàn xã hội.

Năm 2020, chúng ta đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 65 năm thành lập VNCC, là một dấu mốc quan trọng, khẳng định bề dày kinh nghiệm, tổng kết một chặng đường dài xây dựng, phát triển của Tổng công ty, đồng thời cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ VNCC lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên vừa chú trọng phòng chống dịch bệnh đồng thời nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020. Sản lượng tìm việc vượt kế hoạch trên 15%, Giá trị tiền về đơn vị làm CNDA và tiền chia đến đơn vị đạt xấp xỉ kế hoạch đề ra (lần lượt đạt 93.59% và 98.89% kế hoạch).

Trong tình hình khó khăn chung do dịch bệnh,  một số đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong phát triển thị trường, tích cực tham gia tìm kiếm công việc mới và ký được các hợp đồng từ thi tuyển, đấu thầu

Bước sang năm 2020, các sản phẩm dịch vụ của Tổng công ty vẫn duy trì ổn định, cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn thiết kế và các dịch vụ khác trong lĩnh vực tư vấn như tư vấn giám sát, quản lý dự án, khảo sát địa hình – khảo sát địa chất, thẩm tra…

Công tác xây dựng hệ thống, quy trình được thực hiện với nhiều đổi mới tích cực trong năm 2020. Có thể nói, đến thời điểm này Hệ thống quy trình đã được phủ kín từ khâu chào giá đến ký kết và thực hiện hợp đồng. Với mục tiêu hướng tới việc giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thực tế sản xuất và đề xuất các phương án xử lý như đàm phán các điều khoản hợp đồng tốt hơn, kiểm soát công nợ, nghiệm thu, phân chia hợp đồng nội bộ rõ ràng, đầy đủ. Mặt khác, đây cũng là các bộ tài liệu hỗ trợ công tác đào tạo hướng dẫn các cán bộ chủ trì, chủ nhiệm mới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Marketing và phát triển thị trượng, phát triển hệ thống thương hiệu.

Bổ sung các sản phẩm Brochure bộ môn Kết cấu, Cơ điện, Tư vấn giám sát, và cập nhật lại brochure Quy hoạch – hạ tầng, brochure Nhà ở thấp tầng, giúp cho VNCC hiện nay là một trong những đơn vị tư vấn có hồ sơ năng lực đầy đủ và phong phú nhất ở thị trường tư vấn với 15 quyển cho 12 chuyên đề và 7 bộ tờ gấp; Cập nhật Bộ chuẩn hóa hồ sơ đấu thầu phiên bản 2020; chuẩn hóa và cập nhật lại bộ CV tiếng Việt và dịch CV tiếng Anh

Tổ chức thành công sự kiện 65 năm, là sự kiện quảng bá cho thương hiệu và truyền thống của VNCC cho các cán bộ đang công tác, các đối tác, khách hàng và tri ân các thế hệ đi trước của VNCC.

Trong năm Tổng công ty đã tham gia chào giá, dự thầu, đấu thầu đối với 272 gói thầu (không kể các gói thầu dấu riêng của các chi nhánh) với tổng giá trị chào giá 1240 tỷ đồng, trong đó đấu thầu online 38 dự án, đấu thầu truyền thống 33 dự án

Về chất lượng nhân sự và năng suất lao động: đã được tăng cường đào tạo từ phía TCT và các đơn vị, các chương trình đã bám sát thực tế sản xuất và yêu cầu cụ thể của thị trường nhưng do thiếu hụt nguồn nhân lực có kinh nghiệm (xin chuyển công tác) nên nguồn nhân lực vẫn chịu nhiều ảnh hưởng, chất lượng có xu hướng giảm sút. Trình độ Ngoại ngữ không được cải thiện do sự thiếu chủ động của cán bộ và đơn vị. Năng suất lao động vẫn được duy trì đều nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu so với thị trường do các hạn chế về hệ thống, tính chủ động phối hợp, phân chia trách nhiệm rời rạc và thiếu đồng đều.

Trong thời gian từ đầu năm đến nay, do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, theo yêu cầu của Chính phủ và chủ trương của Bộ Xây dựng, Tổng công ty đã triển khai thực hiện công tác giãn cách xã hội, vì vậy công tác đào tạo (vốn phải tập trung đông người ở một địa điểm) chưa thể tổ chức được theo đúng kế hoạch. Vì vậy, trong năm chỉ thực hiện 15/23 khóa đào tạo theo kế hoạch, tập trung ở thời điểm giữa và cuối năm.

Tổng công ty có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ được chú trọng rà soát. Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc theo chế độ, chính sách kế toán hiện hành của Nhà nước, theo Điều lệ và Quy chế tài chính của Tổng công ty. Thực hiện tốt công tác rà soát hóa đơn đầu vào bằng phần mềm tra soát của Cục thuế Hà Nội.

Tổng công ty đã hoàn thành các hồ sơ giấy tờ, báo cáo, thủ tục trong công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng về SCIC vào 31/8/2020. Thực hiện đúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoản, đảm bảo việc công bố thông tin theo đúng tiến độ và yêu cầu của cơ quan quản lý, kể cả việc làm ngoài giờ để đảm bảo việc công bố thông tin 24h.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực và những kết quả đạt được, quá trình hoạt động sản xuất nói chung vẫn gặp những khó khăn nhất định. Sự cạnh tranh về thị trường và giảm giá dịch vụ giữa các doanh nghiệp tư vấn đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ tập thể và cá nhân trong Tổng công ty trong năm 2021.

Một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty năm 2021

Năm 2021 là năm đánh dấu một nhiệm kỳ mới, đòi hỏi nhiều nỗ lực, đổi mới của Tổng công ty. Tổng công ty cũng sẽ có những định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo để Tổng công ty không ngừng phát triển và tạo ra nhiều giá trị cao trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Chú trọng đổi mới trong mô hình hoạt động, sáng tạo trong thiết kế sản phẩm dịch vụ, tư duy quản trị và cách thức tổ chức triển khai công việc.

Các nhiệm vụ chính cần triển khai thực hiện:

  • Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất 2021 và lập kế hoạch ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 của Tổng công ty theo quy định của Ủy ban chứng khoán. Tổ chức công tác giám sát tài chính đối với các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc.
  • Tích cực tìm kiếm công việc mới đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2021 và chuẩn bị tốt cho kế hoạch phát triển 5 năm tới, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước tạo động lực cho người lao động hăng say làm việc phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp hết sức mình cho doanh nghiệp. Giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các dịch vụ.
  • Tiếp tục áp dụng có hiệu quả “Quy trình quản lý thực hiện hợp đồng và vai trò đầu mối thực hiện” và “Sơ đồ quản lý các mốc thực hiện Hợp đồng”; Triển khai áp dụng có hiệu quả “Hướng dẫn hợp đồng (phiên bản 2021)” mới được ban hành.
  • Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh bền vững. Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý chi phí, tính toán…(BIM, REVIT), rút ngắn thời gian thiết kế, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng tư vấn thiết kế.
  • Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, làm việc với khách hàng ngay từ khâu tính toán, chào thầu, tiếp xúc khách hàng. Phát triển thương hiệu thông qua quảng bá hình ảnh Tổng công ty trên các tạp chí chuyên ngành, cập nhật và nâng cấp bộ nhận diện thương hiệu VNCC phiên bản 2021. Tích cực tìm kiếm công việc ngay từ đầu năm. Tập trung và các dự án lớn với vai trò là Tổng thầu, đặc biệt là các dự án nhà ở phân khúc từ trung bình đến cao cấp, với các chủ đầu tư lớn
  • Tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các phòng chức năng và đơn vị sản xuất. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021-2025. Xem xét lại cơ cấu nhân sự của các bộ môn trong đơn vị. Tuyển dụng nhân sự có chuyên môn thiết kế phù hợp cho các đơn vị. Xây dựng các chính sách ưu tiên phù hợp để giúp gắn bó lâu dài các nhân sự tốt, có kinh nghiệm với Tổng công ty

 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, do đó, toàn Tổng Công ty sẽ phải tập trung mọi nguồn lực, sức mạnh đoàn kết, tinh thần làm việc tận tâm để đạt được những mục tiêu đề ra, hoàn thành kế hoạch thực hiện.

Chúc cho Tổng Công ty năm mới Tân Sửu 2021 hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, phát triển thịnh vượng!

Một số hình ảnh tại Hội nghị: