Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay, ngày 14 tháng 1 năm 2020, tại hội trường lớn VNCC, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP tổ chức Hội nghị Người lao động và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tham dự Hội nghị có ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Đức Toàn – Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cán bộ xuất sắc tiêu biểu cho gần 500 CBNV VNCC.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn bộ nền kinh tế, tình hình kinh tế – xã hội năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%. Ngành xây dựng duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ 9,1%.

 

Tổng công ty đã nỗ lực tập trung hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với những kết quả đáng ghi nhận.

Sản lượng tìm việc của Công ty mẹ – VNCC năm 2019 đạt 348,08 tỷ đồng, bằng 72.42% so với năm 2018, đạt 91,6% kế hoạch; Giá trị sản xuất 305,40 tỷ đồng đạt 101.8% kế hoạch;

Bước sang năm 2019, các sản phẩm dịch vụ của Tổng công ty ngày càng đa dạng hơn, một số dịch vụ có chiều hướng tăng cao như Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế quy hoạch, concept ý tưởng. Đáng chú ý, đến nay chúng ta đã dần vươn xa với việc cung cấp dịch vụ tư vấn tại một số nước châu Á như Lào, Ấn Độ,…Lĩnh vực thế mạnh của Tổng công ty vẫn là tư vấn thiết kế. Bên cạnh đó Tổng công ty vẫn cung cấp các dịch vụ khác thuộc ngành nghề tư vấn thiết kế như tư vấn giám sát, quản lý dự án, khảo sát địa chất, thẩm tra…

Công tác Marketing, phát triển thị trường

Song song với việc tiếp tục duy trì các mối quan hệ với nhóm khách hàng truyền thống là các chủ đầu tư lớn như Vin Group, Geleximco, BRG, TNG, Nam Cường, Eurowindow, T&T …, Tổng công ty đẩy mạnh công tác tiếp cận, tìm kiếm những khách hàng mới như An Thịnh, TMS, Alpha King, Novaland, Cityland.

Về phát triển thương hiệu: Triển khai quảng cáo trên website Bộ Xây dựng, facebook, trên báo chí chuyên ngành, cập nhật và quản lý tin bài website, kênh truyền thông mạng xã hội thường xuyên, liên tục theo các sự kiện của Tổng công ty. Bên cạnh đó, bộ hồ sơ giới thiệu năng lực trực tuyến E-Profile trên website https://vncc.vn/ tiếp tục được bổ sung, cập nhật và được sử dụng tại các cuộc họp, hội nghị giới thiệu năng lực VNCC với đối tác.

Hoạt động hợp tác thiết kế vẫn được chú trọng và mở rộng sang các lĩnh vực chuyên ngành thiết kế công trình hàng không, thành phố thông minh. Tổng công ty đã hợp tác với một số đơn vị tư vấn quốc tế hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này như SAMOO Architects & Engineers, Dinvai Construcciones, S.A (Cuba)…Các đơn vị cũng tích cực tham gia tìm kiếm, thi tuyển và đã trúng thầu nhiều dự án và đã đạt nhiều kết quả khả quan qua đó đã ký được một số hợp đồng.

Công tác xây dựng và giao kế hoạch

Công tác xây dựng kế hoạch SXKD được định hình cách làm được đúc kết qua các năm, đã được chuẩn hóa và phổ biến, hướng dẫn đến các đơn vị. Thông qua hệ thống cán bộ Kế hoạch tại các đơn vị, công tác xây dựng và giao kế hoạch 2019 vẫn tiếp tục được phát huy, kịp thời, đảm bảo duy trì sự phát triển liên tục của Tổng công ty.

Công tác quản lý hợp đồng

Năm 2019, phòng kế hoạch và đầu tư (P.KH&ĐT) cùng hệ thống cán bộ kế hoạch các đơn vị khẩn trương tiến hành nghiên cứu và xây dựng “Quy trình quản lý thực hiện hợp đồng và vai trò đầu mối thực hiện”. Quy trình trên đã chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2020 tại thông báo số 104/VNCC-TB ngày 31/12/2019 và sẽ tiếp tục cập nhật điều chỉnh theo thực tế để ngày càng hoàn thiện hơn ở phiên bản kế tiếp. Với việc áp dụng Quy trình mới vào sản xuất sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ hơn tính pháp lý của hợp đồng, đồng thời góp phần hình thành tiêu chuẩn mới trong việc cung cấp dịch vụ của VNCC.

Công tác cán bộ, tuyển dụng và đào tạo

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty có 451 cán bộ trong đó có 155 nữ, chiếm 34,38%. Thu nhập của cán bộ nhân viên năm qua cao hơn so với năm 2018. Mức lương bình quân đạt 12,7 triệu đồng/người/tháng (năm 2018: mức lương bình quân là 12,58 triệu).

Năm 2019 Tổng công ty đã tuyển thêm 62 lao động. Công tác tuyển dụng đã hướng tới các đối tượng là cán bộ có kinh nghiệm và các kiến trúc sư, kỹ sư có thành tích học tập tốt. Triển khai được 25 khóa học đào tạo tại Tổng công ty và cử cán bộ.

Tổng Công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc Văn phòng Kiến trúc 3, Văn phòng ME2 cũng như công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của Tổng công ty giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.

Công tác tài chính kế toán

Tổng công ty có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ được chú trọng rà soát. Hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đổng cổ đông thường niên cho các cổ đông vào tháng 8/2019.

Hướng dẫn và cập nhật các chính sách pháp luật của nhà nước, phổ biến đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện kịp thời và đầy đủ. Thực hiện tốt công tác rà soát hóa đơn đầu vào bằng phần mềm tra soát của Cục thuế Hà Nội.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực và những kết quả đạt được, quá trình hoạt động sản xuất nói chung vẫn gặp những khó khăn nhất định. Sự cạnh tranh về thị trường và giảm giá dịch vụ giữa các doanh nghiệp tư vấn đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ tập thể và cá nhân trong Tổng công ty.

Công tác thu hồi công nợ đã được quan tâm nhưng chưa thực hiện thường xuyên, hiệu quả tại các đơn vị nên mặc dù số tiền thu hồi có tăng hơn so với năm 2018 nhưng chưa đạt được kế hoạch đề ra.

Trình độ Ngoại ngữ không được cải thiện do sự thiếu chủ động của cán bộ và đơn vị. Năng suất lao động vẫn được duy trì ở mức cao nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu so với thị trường do các hạn chế về hệ thống, tính chủ động phối hợp, phân chia trách nhiệm rời rạc và thiếu đồng đều.

Mặc dù vẫn còn một số những khó khăn và hạn chế, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, năm 2019 Tổng Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Những kết quả đạt được trong năm vừa qua sẽ là tiền đề quan trọng để Tổng Công ty bước vào năm 2020 với những kế hoạch mới.

 

Kế hoạch và một số mục tiêu trọng tâm năm 2020

Công tác sản xuất kinh doanh

Tích cực tìm kiếm công việc mới đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020. Giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho tất cả các dịch vụ.

Công tác quản lý hợp đồng, điều hành sản xuất

Triển khai áp dụng có hiệu quả “Quy trình quản lý thực hiện hợp đồng và vai trò đầu mối thực hiện” và “Sơ đồ quản lý các mốc thực hiện Hợp đồng”; Nghiên cứu ban hành mới Sổ tay hướng dẫn hợp đồng cập nhật phiên bản 2020.

Công tác thoái vốn

Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty từ Bộ Xây dựng về SCIC.

Công tác về công nghệ, kỹ thuật

Triển khai các ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, quản lý chi phí, tính toán…(BIM, REVIT), rút ngắn thời gian thiết kế, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng tư vấn thiết kế.

Công tác marketing

Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị trong công tác tìm kiếm thị trường, làm việc với khách hàng ngay từ khâu tính toán, chào thầu, tiếp xúc khách hàng. Ban hành hướng dẫn chào giá và quy trình thương thảo hợp đồng thống nhất trong Tổng công ty. Phát triển thương hiệu thông qua quảng bá hình ảnh Tổng công ty trên các tạp chí chuyên ngành, cập nhật và nâng cấp bộ nhận diện thương hiệu VNCC phiên bản 2020.

Công tác nhân sự

Tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các phòng chức năng và đơn vị sản xuất. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026. Tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng lực tư vấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư vấn.

Công tác quản trị văn phòng

Tiếp tục nâng cao công tác quản trị nội bộ, giám sát vấn đề chữ ký điện tử, văn bản gốc; Phối hợp các phòng ban chức năng và các đơn vị trong việc thực hiện phần mềm quản lý hành chính trực tuyến.

Tiếp tục đánh giá và cải tiến hệ thống, triển khai xây dựng quy trình vận hành, quy trình quản trị, tăng cường công tác giám sát để đảm bảo hệ thống mạng, máy chủ và các máy tính khối chức năng hoạt động ổn định, dự phòng và hạn chế các sự cố phát sinh.

Công tác ISO

Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật tài liệu ISO cho phù hợp với sự phát triển chung của Tổng công ty.

Năm 2020 là năm hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, 2020 cũng là năm kỷ niệm 65 năm thành lập Tổng công ty, toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty phấn đấu nỗ lực, đoàn kết, hợp tác tốt để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, cổ đông cũng như đời sống thu nhập của Người lao động. Đảm bảo ổn định đội ngũ và tập trung sản xuất kinh doanh, mở rộng thị phần để hoàn thành các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị