Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 với sự tham dự của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng ban chức năng, đơn vị và hơn 100 cán bộ tiêu biểu đại diện cho hơn 400 cán bộ nhân viên Tổng Công ty.

Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 với sự tham dự của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng ban chức năng, đơn vị và hơn 100 cán bộ tiêu biểu đại diện cho hơn 400 cán bộ nhân viên Tổng Công ty.

Năm 2016 là năm đầu tiên của kỳ kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, Tổng Công ty triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong đó trọng tâm là ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện cổ phần hóa, triển khai đầu tư xây dựng trụ sở tại 243 Đê La Thành.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty và các Công ty thành viên cơ bản vẫn giữ ổn định sản xuất, phần lớn các Công ty đều có sự tăng trưởng hơn cùng kỳ 2015 và cơ bản đạt mức trung bình kế hoạch 2016 đã đề ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty

Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 718,5 tỷ đồng (55,1% kế hoạch năm 2016). Tổng doanh thu ước 617,9 tỷ đồng (52,8% kế hoạch năm 2016). Doanh thu hợp nhất ước thực hiện 376,7 tỷ đồng (51,9% kế hoạch năm 2016). Tổng lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 36,9 tỷ đồng (53,1% kế hoạch năm 2016). Lợi nhuận hợp nhất ước thực hiện 24,6 tỷ đồng (60% kế hoạch năm 2016).

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ VNCC

Giá trị sản xuất đạt 140,7 tỷ đồng (55,4% kế hoạch năm 2016). Giá trị tìm việc đạt 237,7 tỷ đồng (99,6% kế hoạch năm 2016). Doanh thu đạt 123,6 tỷ đồng (49,7% kế hoạch năm 2016). Thu nhập bình quân đạt 12,04 triệu đồng / người / tháng.

So với cùng kỳ 2015, chỉ tiêu tìm việc tăng (237,7 tỷ đồng so với 184,6 tỷ đồng) trong đó có nhiều hợp đồng có giá trị lớn được ký kết như: Tổng thầu thiết kế dự án Bason tại Thành phố Hồ Chí Minh 79,95 tỷ đồng; Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục xây dựng nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang: 13,6 tỷ đồng; Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Dự án Phát triển nhà Phong Phú – Deawon Thủ Đức tại 378 Minh Khai, Hà Nội: 13,3 tỷ đồng…

Một số chủ đầu tư đã hướng tới ký hợp đồng tổng thầu tư vấn với Tổng Công ty. Tổng Công ty đã định hướng các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai những dự án lớn, thực hiện các dự án tổng thầu. Thông qua những dự án này, các đơn vị đã phối hợp, cùng nhau chia sẻ công việc, sản lượng, dữ liệu và nguồn nhân lực một cách hiệu quả.

Công tác cổ phần hóa

Song song với việc ổn định sản xuất với các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty đã thực hiện tốt công tác cổ phần hóa theo kế hoạch. Đến nay đã hoàn thành đợt bán đấu giá ngày 14/6/2016 với kết quả:

  • Tổng số lượng cổ phần đưua ra đấu giá là 6.806.368 cổ phần và bán được 4.063.000 cổ phần (đạt 59,6%)
  • Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động là 418.800 cổ phần và bán được 416.800 cổ phần đạt 99,5%.
  • Tổng số cổ phần ưu đãi làm việc lâu dài, chuyên gia giỏi là 1.360.700 cổ phần và bán được 9.500 cổ phần, đạt 0.7%.

Sau đợt IPO 14/6/2016, Tổng Công ty đã trình Bộ Xây dựng tiếp tục chấp thuận bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư đã trúng đấu giá trong đợt IPO nốt số cổ phần không bán hết và hoàn thành các thủ tục tiếp theo.

Công tác đầu tư xây dựng trụ sở Tổng Công

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 là công tác đầu tư xây dựng trụ sở của Tổng Công ty tại 243 Đê La Thành đã được Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chỉ đạo sát sao. Công tác phá dỡ giải phóng mặt bằng, thi công, nén tĩnh cọc thí nghiệm, cọc đại trà đã được hoàn thành. Ngày 25/5/2016, lễ khởi công xây dựng công trình đã được tiến hành và đến nay đang thực hiện thi công gói thầu “Thi công xây dựng phần móng, tầng hầm, thân thô, hoàn thiện, hệ thống cảnh quan ngoài nhà, điện, nước, điện nhẹ, chống sét, PCCC". Dự kiến quý IV năm 2017 sẽ hoàn thành dự án.

Với những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty có cơ sở để tin tưởng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Công ty như hoàn thành các thủ tục cổ phần hóa trong năm 2016, tiếp tục bám sát tiến độ thi công xây dựng trụ sở và lựa chọn nhà thầu những hạng mục tiếp theo, công tác rà soát hợp đồng và xác nhận công nợ trước thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, cập nhật và chuyển đổi hệ thống nhận diện thương hiệu theo tên gọi mới sẽ cần được tập trung và nỗ lực trong 6 tháng cuối của năm 2016. 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Ảnh: Chủ tịch HĐTV Nguyễn Thị Duyên chủ trì Hội nghị

Ảnh: Tổng Giám đốc Đặng Kim Khôi định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm