Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Tình hình kinh tế xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung đang bị  tác động lớn bởi đại dịch Covid-19. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, là mức thấp nhất trong 8 năm gần đây, chỉ cao hơn mức tăng 0,11% và 2,41% của 6 tháng đầu năm 2011 và 2012 trong giai đoạn 2011-2020. Tình hình đó tác động đến thị trường bất động sản, dẫn đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn vốn thay thế. Số lượng các dự án gối đầu của các doanh nghiệp giảm, giá trị hợp đồng ký được đều không lớn và giá thấp nên doanh thu, lợi nhuận không cao. Một số lĩnh vực là thế mạnh và là lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp thành viên hầu như không có việc như khảo sát địa hình, địa chất, thăm dò tài nguyên, tư vấn thiết kế nhà máy xi măng, công tác xuất nhập khẩu (nhất là các hợp đồng nhập khẩu thiết bị) do việc vận chuyển ra vào Việt Nam bị hạn chế … đời sống cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng.

 

Tình hình sản xuất kinh doanh và các mặt công tác 6 tháng đầu năm 

Trước những khó khăn chung của thị trường Tổng công ty và các công ty thành viên có những giải pháp phù hợp cho từng hoạt động cụ thể, tiếp tục duy trì và phát triển các nguồn việc từ khách hàng truyền thống, ngoài ra còn phát huy thế mạnh trong Tổ hợp, tăng cường tiếp cận thị trường và hợp tác với các chủ đầu tư lớn có tiềm năng để tích cực duy trì và tổ chức sản xuất.

Thực hiện các giải pháp nhằm giãn cách xã hội của Chính phủ, các công ty trong Tổ hợp đã triển khai thực hiện làm việc luân phiên, kết hợp làm việc online việc này đã ảnh hưởng tới năng suất lao động, công tác tiếp cận chủ đầu tư để tìm kiếm hợp đồng.

Mặc dù tình hình có nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty và các công ty thành viên đã có những giải pháp phù hợp cho từng hoạt động cụ thể, cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên trong toàn Tổ hợp tích cực duy trì và tổ chức sản xuất. Tình hình sản xuất của Tổng Công ty và các công ty thành viên cơ bản giữ ổn định. Giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng với cùng kỳ năm trước và bám sát kế hoạch đề ra:

Tổng giá trị sản xuất: 970.63 tỷ đổng, đạt 54.58% kế hoạch, bằng 136.71% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất hợp nhất: 550.13 tỷ đồng, đạt 53.48% kế hoạch, bằng 111.75% so với cùng kỳ. 9/10 Công ty đã đạt trên 50% kế hoạch, công ty CONINCO tuy chưa đạt 50% kế hoạch nhưng có giá trị thực hiện cao nhất trong tổ hợp 190.60 tỷ đồng.

Tổng giá trị doanh thu: 825.26 tỷ đồng, đạt 52.64% kế hoạch bằng 143.65% so với cùng kỳ, doanh thu hợp nhất: 404.54 tỷ đồng, đạt 56.69% kế hoạch bằng 115.48% so với cùng kỳ. 5/10 Công ty đã đạt trên 50% kế hoạch, 3/10 công ty đạt xấp xỉ 50% kế hoạch, riêng 2 công ty VCC và CIC đạt thấp hơn 40% kế hoạch.

Tổng Lợi nhuận: 51.25 tỷ đồng, đạt 69.10% kế hoạch, bằng 155.28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất: 25.48 tỷ đồng, đạt 60.48% kế hoạch, bằng 94,37% so với cùng kỳ.

Tổng công ty VNCC, Công ty VCC và Công ty INCOSAF vượt mức kế hoạch cao, lần lượt đạt 154,8%, 200,8% và 176,9% so với kế hoạch đề ra.

Các công ty thành viên còn lại đều đạt hoặc vượt mức kế hoạch, riêng công ty CCBM lợi nhuận chỉ đạt 38,9% kế hoạch.

Trong cơ cấu sản xuất, tư vấn xây dựng vẫn là lĩnh vực kinh doanh chính.

Trong bối cảnh tìm kiếm công việc mới gặp rất nhiều khó khăn do thị trường Bất động sản giảm sút và sự cạnh tranh giữa các đơn vị tư vấn ngày càng nhiều dẫn đến việc giảm sâu về giá, phí tư vấn. Ban lãnh đạo Tổng công ty và các công ty thành viên đã tích cực tìm kiếm và khai thác công việc, duy trì các mối quan hệ với các khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác mới, phát triển thị trường vốn đầu tư nước ngoài, vốn vay nước ngoài … Tổng công ty và các công ty thành viên đã ký được các Hợp đồng mới với tổng giá trị đạt 1.204 tỷ đồng.

Một số công ty trong Tổ hợp đã chủ động mời cơ quan thuế vào thanh kiểm tra quyết toán: Công ty CDC đã hoàn thành công tác quyết toán thuế đến hết năm 2019; Công ty CONINCO và Công ty INCOSAF đang thực hiện công tác kiểm tra đến hết năm 2019; dự kiến trong quý 3 Công ty CCBM sẽ triển khai công tác kiểm tra giai đoạn đến hết năm 2019 và Công ty NAGECCO sẽ triển khai công tác kiểm tra giai đoạn đến hết năm 2018.

Các công ty còn lại Tổng công ty VNCC, USCO, VIWASE, VCC, CIC sẽ mời cơ quan thuế vào thanh kiểm tra quyết toán vào năm 2021

Nhận định chung, 6 tháng cuối năm tình hình kinh tế sẽ rất khó khăn do ảnh hưởng bới dịch bệnh COVID, các chủ đầu tư đều điều chỉnh kế hoạch đầu tư do sức mua giảm, do vậy việc xúc tiến triển khai ký kết các hợp đồng có dấu hiệu chững lại, đồng thời việc thu hồi công nợ cũng gặp khó khăn hơn nhiều so với các thời kỳ trước.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Tổng công ty và các Công ty thành viên cần tiếp tục tập trung tìm kiếm công việc, cố gắng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Có chính sách để giữ và thu hút nguồn nhân lực chủ chốt

Điều phối và đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai hợp đồng, đẩy mạnh công tác rà soát hợp đồng, thu hồi công nợ. Kịp thời nắm bắt, hỗ trợ các đơn vị cũng như trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ các khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tích cực thu hồi công nợ, đưa ra các chính sách, mục tiêu nhằm thu hồi công nợ đạt hiệu quả cao đảm bảo lương và đời sống cho cán bộ.

Tập trung triển khai hoàn thành công tác quyết toán bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần

Hoàn thành công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước của Công ty mẹ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP từ Bộ Xây dựng về SCIC. Tổng công ty và các Công ty thành viên cần quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới cán bộ, công nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp về chủ trương chuyển giao/thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Tình hình kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế đang bước vào thời điểm khó khăn – đặc biệt khả năng dịch bệnh Covid19 bùng phát trở lại sẽ có những tác động không nhỏ tới sự phục hồi của nên kinh tế. Nhưng với những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm tăng đã đạt được, toàn tổ hợp – Tổng Công ty và các Công ty thành viên sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng, hoàn thành kế hoạch và mục tiêu đã đề ra của năm 2020.