Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Chiều 22 tháng 10 năm 2019, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị giao ban sản xuất kinh doanh Quý 3/2019.

 

Đúng như dự báo tại Hội nghị tổng kết năm 2018, những tháng đầu năm 2019, thị trường bất động sản đã gặp nhiều khó khăn, tập thể cán bộ nhân viên của Tổng Công ty đã phải nỗ lực và quyết tâm rất lớn để có thể hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Trước những khó khăn chung của thị trường, sự quyết tâm của cán bộ nhân viên VNCC đã được cụ thể hóa bằng kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm nay.

Sản lượng tìm việc của Công ty mẹ – VNCC tính đến hết tháng 9/2019 đạt 272,8 tỷ đồng đạt 71,8% kế hoạch.

Giá trị sản xuất: 243,01 tỷ đồng đạt 81,0% kế hoạch.

Giá trị tiền về đơn vị làm CNDA: 192,76 tỷ đồng đạt 71,4% kế hoạch.

Giá trị tiền về chủ yếu từ các các hợp đồng ký năm 2019 chiếm 32,3%, các hợp đồng ký năm 2018 chiếm 35,7%. Giá trị còn lại thuộc về các hợp đồng ký từ năm 2017 trở về trước.

Doanh thu tư vấn 162,14 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính 26,86 tỷ đồng.

Các sản phẩm dịch vụ của Tổng công ty đa dạng hơn, đồng thời mở rộng tiếp cận với những chủ đầu tư mới… Từ đầu năm đến nay, Tổng công ty đã hỗ trợ và giao xuống đơn vị 17 hợp đồng với tổng giá trị 60 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tại các đơn vị, công tác chào giá, đấu thầu cũng được triển khai tích cực, chủ động đến các khách hàng.

 

Sự cạnh tranh, giảm giá cùng với sự thắt chặt chính sách pháp lý và tín dụng dẫn đến khó khăn trong việc phát triển các công việc mới. Toàn Tổng công ty đã chào giá, dự thầu tổng số 135 dự án với tổng giá trị chào thầu hơn 700 tỷ đồng.

Quý 4/2019, Tổng công ty tiếp tục tham gia chào giá, dự thầu, thi tuyển với giá trị 219,8 tỷ đồng – đây sẽ là nguồn công việc góp phần hoàn thành kế hoạch năm và chuẩn bị cho năm kế hoạch 2020 sắp tới.

Để triển khai công tác kế hoạch và điều hành tốt các hoạt động sản xuất của của đơn vị, trong quý 3, Tổng công ty đã tiến hành làm việc cụ thể với từng đơn vị về công tác thực hiện các hợp đồng đã ký với mục tiêu đôn đốc công tác nghiệm thu thanh quyết toán. Hỗ trợ rà soát 269 hợp đồng có khả năng thu hồi công nợ trong năm 2019.

Tình hình SXKD của các đơn vị sau tái cấu trúc các văn phòng KT2, KT3, TTKHCN và MEP2 đã dần ổn định tổ chức. Ban lãnh đạo các văn phòng đã nỗ lực quản trị xây dựng đơn vị, tìm tòi hướng đi mới và từng bước hoàn thiện bộ máy để nhanh chóng tập trung vào sản xuất kinh doanh. Các đơn vị đã có nhiều đổi về mặt quản trị đơn vị theo hướng quản lý tập trung, trả lương, tạo môi trường tốt, không khí làm việc tích cực.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Ban giám đốc Tổng Công ty và P.KH&ĐT luôn bám sát, theo dõi và hỗ trợ các đơn vị sản xuất trong công tác kế hoạch, điều hành sản xuất. Qua đó tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc, cần điều chỉnh, cải tiến của hệ thống sản xuất để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiến độ và chất lượng dịch vụ.

 

 

Để đáp ứng nguồn nhân lực sản xuất dựa trên nhu cầu tuyển dụng của Tổng công ty và các đơn vị, từ đầu năm đến giữa tháng 10/2019, Phòng Tổ chức và PTNNL đã tuyển dụng mới 60 nhân sự Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn chú trọng công tác đào tạo và đã triển khai được 19/30 khóa đào tạo trong đó đặc biệt chú trọng các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cấp phó quản lý đơn vị, các cán bộ là chủ trì, chủ nhiệm cũng như chất lượng KTS trẻ.

Từ nay đến hết năm chỉ còn hơn 2 tháng, với các kết quả sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm này có thể thấy tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu. Nhận thức được vấn đề này, tại Hội nghị, Ban lãnh Tổng Công ty, các phòng chức năng và các đơn vị sản xuất cũng đã có các nội dung thảo luận tập trung, trao đổi trực tiếp nhiều vấn đề về công tác thị trường, tìm việc, cải tiến hệ thống, quy chế – hình thức trả lương tại các đơn vị để hoàn thiện bộ máy – hệ thống sau quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng suất và đảm bảo quyền lợi người lao động, tập trung tối đa cho các hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch 2019.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, hội nghị cũng đã thống nhất, để đạt kế hoạch năm nay, trong quý 4, Tổng công ty cần phải tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Nỗ lực tích cực và hiệu quả trong công tác tìm kiếm công việc để hoàn thành kế hoạch năm 2019;

– Kịp thời tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu sản xuất của đơn vị trong giai đoạn nước rút còn lại của năm kế hoạch;

– Tập trung công tác nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu các hợp đồng đã hoàn thành, đeo bám chủ đầu tư để thu hồi công nợ với giá trị đã rà soát là 102,2 tỷ đồng, đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ CNV;

– Bổ sung các quy trình, quy chế cần cải tiến như đã nêu tại các kết luận thanh tra, kiểm toán để khắc phục các lỗ hổng hệ thống;

– Hoàn thành việc khắc phục sự cố server, sự cố phần mềm cũng như có biện pháp thích hợp phòng ngừa rủi ro trong tương lai.

 

Dù biết quý 4/2019 và cả năm 2020, thị trường tư vấn xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ nhân viên Tổng Công ty quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như kế hoạch đã đề ra.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị: