Menu
Menu
vi / en
Close
vi / en

Thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2012, tại Hội trường Tổng công ty đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác sản xuất kinh doanh Quý I/2012. Tham dự Hội nghị có Hội đồng thành viên, Tổ trưởng tổ kiểm soát, Ban giám đốc, trưởng phó các phòng ban chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2012, tại Hội trường Tổng công ty đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác sản xuất kinh doanh Quý I/2012. Tham dự Hội nghị có Hội đồng thành viên, Tổ trưởng tổ kiểm soát, Ban giám đốc, trưởng phó các phòng ban chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Mở đầu Hội nghị, Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh trong Quý I/2012 và Quyết định hỗ trợ chi phí thu hồi công nợ.

Tiếp đó, lãnh đạo tất cả các đơn vị lần lượt phát biểu báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị mình trong Quý I và đưa ra phương hướng hoạt động trong các Quý tiếp theo, đồng thời đề cao tầm quan trọng của công tác Marketing, thu hồi công nợ và tiết giảm chi phí trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

Thay mặt Hội đồng thành viên, Chủ tịch Nguyễn Đăng Cấn phát biểu, đưa ra các góp ý trong công tác khuyếch trương thương hiệu VNCC, đẩy mạnh Phát triển thị trường và nêu cao tinh thần tiết kiệm.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Tổng giám đốc Đặng Kim Khôi đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong Tổng công ty trong công tác phát triển dự án và thực hiện tốt các công việc đang triển khai của văn phòng mình trong thời gian vừa qua đồng thời yêu cầu các đơn vị cần phát huy hơn nữa, năng động hơn nữa trong việc duy trì phát triển và xây dựng hệ thống ngày càng vững mạnh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.